COVID-19

แจงชัด รพ.จัดซื้อยาต้านไวรัสรักษาโควิดได้เอง แต่ต้องรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

กรมการแพทย์ ยืนยันรพ.จัดซื้อยาต้านไวรัสโควิด-19 ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เหตุงานวิจัยการใช้ยาโมลนูฯ-แพกซ์โลวิด ต้องเริ่มมีอาการ มีปัจจัยเสี่ยง

จากกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบให้โรงพยาบาลทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ สามารถจัดซื้อยาต้านไวรัสรักษาโควิดได้เองตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 0.สนามยาหมอพร้อม ๒๒๐๘๐๙

อย่างไรก็ตาม พบว่า มีความเข้าใจผิดในบางส่วนว่า การให้รพ.ทุกแห่งซื้อยาต้านไวรัสรักษาโควิดได้เอง ทำให้แพทย์สามารถจ่ายยาได้ โดยอาจไม่ต้องคำนึงตามข้อบ่งชี้ เพราะหากรักษาในรพ.รัฐก็จะไม่ได้ยา แต่หมออาจต้องการให้ยานอกเหนือจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็เป็นได้นั้น

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวว่า หลักการการรักษาโรคจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ยกตัวอย่าง เป็นโรคเบาหวานก็ต้องให้ยารักษาเบาหวาน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานทางการแพทย์

เช่นเดียวกับโรคโควิด19 ก็ต้องรักษาตามแนวทางปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เช่นกัน ที่สำคัญกรณียาต้านไวรัส ทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด ตอนที่มีการทำวิจัยได้ทำในกลุ่มผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการ และมีปัจจัยเสี่ยง

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 1.สนามยาหมอพร้อม ๒๒๐๘๐๙

ที่สำคัญขณะนี้เริ่มมีภาวะรีบาวด์ (Rebound) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์หายจากโควิดแล้วกลับมาบวกใหม่ แม้กินยาต้านไวรัส ประกอบกับทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ และยาแพกซ์โลวิด มีการประกาศให้เป็นยาที่ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งประกาศมาไม่ถึงปี เราก็ยังไม่ทราบถึงผลข้างเคียง ดังนั้น การใช้ยาก็ควรต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ด้าน นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ.เป็นผู้จัดซื้อยาและกระจายไปยัง รพ.ต่าง ๆ ทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชน แต่ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป  สธ.จึงทำหนังสือแจ้งไปให้ยัง รพ.ต่างๆ รวมถึงคลินิก สามารถซื้อยาได้เอง ผ่านการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหน่วย

ดังนั้น จึงมีการทำหนังสือด่วนที่สุด เพื่อแจ้งกับรพ.แต่ละแห่ง ให้เตรียมตัวจัดซื้อยาเอง พร้อมแจ้งว่ามีบริษัทใดบ้างที่ได้รับอนุญาตนำเข้า เพื่อให้ รพ.ไปติดต่อ เนื่องจากการจัดซื้อจะต้องมีการวางแผนจัดซื้อ มีขั้นตอนตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลา

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 282651
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกลุ่มนักวิชาการ และเอ็นจีโอ ออกมาระบุสธ.เปลี่ยนแปลงบริหารจัดการยาใหม่ทุกสถานพยาบาลจัดซื้อยาต้านไวรัสรักษาโควิดได้เองว่า เรื่องนี้ เป็นการดำเนินการที่ได้เตรียมการไว้มากกว่า 3-4 เดือน ไม่ใช่ว่าใครมาเรียกร้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงทันที

สำหรับการให้สถานพยาบาลจัดซื้อยาเองนั้น เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาอย่าง กทม. ที่ไม่มี รพ.สต. สถานพยาบาลที่จะเข้าใกล้ผู้ป่วยมากที่สุดได้กลับเป็นคลินิก และรพ.เอกชน ผิดกับต่างจังหวัดที่ไม่มีปัญหาเรื่องยา เพราะมีรพ.สต.

การเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อยานี้ครอบคลุมในทุกสถานพยาบาลทุกสังกัด รวมถึงคลินิก ด้วย เริ่ม 1 กันยายนนี้ เนื่องจากยาต้านไวรัส ทุกชนิด เป็นยาอันตราย และอยู่ในยาควบคุม ต้องสั่งโดยแพทย์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo