COVID-19

โควิดวันนี้ 6 ส.ค. หนักมาก! ติดเชื้อทะลุ 2 พันราย เสียชีวิตพุ่ง 35 ราย

โควิดวันนี้ (6 ส.ค.) หนักมาก! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 2,381 ราย ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 910 ราย เสียชีวิตพุ่ง 35 ราย เสียชีวิตสะสม 9,863 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ (6 ส.ค.) ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 2,381 ราย ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 910 ราย อยู่ระหว่างรักษา 21,250 ราย เสียชีวิตพุ่ง 35 ราย เสียชีวิตสะสม 9,863 ราย

โควิดวันนี้ 6 ส.ค.

สถานการณ์โควิดวันนี้ (6 ส.ค.)

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,381 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยในประเทศ 2,381 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 2,379,924 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • หายป่วยกลับบ้าน 2,209 ราย
  • หายป่วยสะสม 2,382,054 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,250 ราย

เสียชีวิต 35 ราย

  • เสียชีวิตสะสม 9,863 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
  • จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 910 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

โควิดวันนี้ 6 ส.ค.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK