COVID-19

‘หมอธีระ’ อัพเดท ‘โอไมครอน BA.5’ ในอังกฤษระบาดเร็ว แรง ติดเชื้อซ้ำสูง!

“หมอธีระ” อัพเดท “โอไมครอน BA.5” ในอังกฤษระบาดเร็ว แรง ติดเชื้อซ้ำสูง เตือน “โควิด” ไม่จบแค่ชิล ๆ แล้วหาย ป่วยได้ ตายได้ “Long COVID” ทรมาน!

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat 25 กรกฎาคม 2565 เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 579,550 คน ตายเพิ่ม 676 คน รวมแล้วติดไป 575,012,708 คน เสียชีวิตรวม 6,402,913 คน 5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย

โอไมครอน BA.5

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 6 ใน 10 อันดับแรก และ 14 ใน 20 อันดับแรกของโลก
จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็น 81.16% ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็น 67.6%

…สถานการณ์ระบาดของไทย

จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และอันดับ 5 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม

…อัพเดตธรรมชาติของ BA.5 ในสหราชอาณาจักร

UK HSA ออกรายงานล่าสุด SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England: Technical briefing ฉบับที่ 44 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

โอไมครอน BA.5
รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

สาระสำคัญนั้นเกี่ยวกับไวรัสโรคโควิด-19 ที่ระบาดในสหราชอาณาจักร

  1. BA.5 ที่ครองการระบาดอยู่นั้น มีอัตราการขยายตัว (relative growth rate) เร็วกว่า BA.2 ที่เคยครองการระบาดมาก่อนถึงราว 50%
  2. จากธรรมชาติการระบาดของ BA.5 ในสหราชอาณาจักรพบว่า สัดส่วนของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นการติดเชื้อครั้งแรก 60% และเป็นการติดเชื้อซ้ำ (reinfection) 40%

นั่นคือ อัตราส่วนระหว่างการติดเชื้อใหม่ กับการติดเชื้อซ้ำ อยู่ราว 3:2

…สำหรับไทยเรานั้น ไม่มีข้อมูลรายละเอียดเหมือนสหราชอาณาจักร หรืออเมริกา การได้ทราบข้อมูลของต่างประเทศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ของเราได้ เพราะธรรมชาติของเชื้อโรค และลักษณะของการระบาดมักไม่ต่างกันมาก

ปัจจัยกำหนดความหนักหนาของการระบาดของแต่ละประเทศที่จะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ไวรัส ได้แก่ นโยบายและมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด, ระบบบริการสาธารณสุข ว่ามีบริการตรวจ ให้ยา ให้วัคซีน ชนิดที่ดี มีเพียงพอ และเข้าถึงได้ยากง่ายมากน้อยเพียงใด, และพฤติกรรมในการป้องกันตัวของแต่ละคนระหว่างการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง การหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงสถานที่เสี่ยง เป็นต้น

โอไมครอน BA.5

หากประเมินตามปัจจัยข้างต้น คนไทยเราคงจะทราบกันได้ดีว่า ความเสี่ยงในการดำรงชีวิตประจำวันในสภาพปัจจุบันย่อมมีความเสี่ยงสูงมาก เพราะระบาดจำนวนมาก กระจายทั่ว แต่ระบบบริการเรื่องการตรวจ ยา และวัคซีน ในช่วงที่ผ่านมานั้นยังมีปัญหาทั้งในเรื่องปริมาณ ชนิด ห้วงเวลาในการจัดหา และปัญหาในการเข้าถึงบริการ

ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดเพื่อปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของตัวเรานั้นคือ การมี Health consciousness หรือความใส่ใจเรื่องสุขภาพของทั้งตัวเอง สมาชิกในครอบครัว

ย้ำอีกครั้งว่า การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเวลาตะลอนออกนอกบ้านไปใช้ชีวิตประจำวันนั้นมีความสำคัญยิ่ง เพราะ โควิด-19 ไม่จบแค่ชิล ๆ แล้วหาย แต่ป่วยได้ ตายได้ และที่จะทรมานคือ Long COVID ในระยะยาวที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต สมรรถนะการดำรงชีวิตและการทำงาน รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK