COVID-19

BA.2.75 ถึงไทยแล้ว!! พบรายแรกที่จังหวัดตรัง กลายพันธุ์จากอู่ฮั่น 90 ตำแหน่ง

ศูนย์จีโนมฯ เปิดข้อมูลล่าสุด พบโอไมครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2.75 แล้วในไทยที่จังหวัดตรัง

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics เรื่อง พบโอไมครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2.75 แล้วในไทยที่จังหวัดตรัง

BA.2.75

ทั้งนี้พบจากการเก็บตัวอย่างโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

กรมวิทยาศ่าสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมและ upload ขึ้นบนฐานข้อมูลโลก GISAID เป็นที่เรีย[ร้อยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

จีโนม

มีการกลายพันธุ์ต่างไปจากไวรัสดั้งเดิมอู่ฮั่นประมาณ 90 ตำแหน่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม