COVID-19

สกัดโควิด-19 ลามเด็กนักเรียน!! รร.สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเรียนออนไลน์ 8-12 ก.ค.นี้

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกาศเรียนออนไลน์ 8-12 กรกฎาคมนี้ สกัดโควิดลาม เปิดเรียนออนไซต์ 18 กรกฎาคม โดยระบุว่า

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการปฎิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

LINE ALBUM โรงเรียนเรียนออนไลน์วัคซีนนักเรียน ๒

ตามที่โรงเรียนได้เปิดภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติ

ขณะนี้พบว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงกำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและปฎิบัติหน้าที่ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2565

โดยโรงเรียนกำหนดการเรียนและการปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

S 10019008

อ่านข่าวเพิ่มเติม