COVID-19

ฉีดกระตุ้นเข็ม 3-4 ‘จำเป็น’ เมื่อโควิดเริ่มพีคอีกรอบ แล้วจะเลือกวัคซีนอะไร ‘หมอเฉลิมชัย’ มีคำตอบ

“หมอเฉลิมชัย” ตอบ 2 คำถาม จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3-4 หรือไม่ แล้วจะเลือกฉีดวัคซีนอะไร เพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่า

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย เรื่องวัคซีนเข็มที่ 3-4 ใช้วัคซีนอะไรก็ได้ ได้ผลดีเท่ากันหมด ทั้ง ไฟเซอร์ โมเดอร์นา แอสตร้าเซนเนก้า

ฉีดกระตุ้นเข็ม 3

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไวรัสโอไมครอนเป็นสายพันธุ์หลัก และมีการกลายพันธุ์ไปสู่สายพันธุ์ย่อย BA.5 ซึ่งมีความสามารถในการแพร่ระบาดที่กว้างขวางมากขึ้นนั้น

ทำให้มีคำถามสำคัญขึ้น 2 ประการคือ

1. เราจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 หรือไม่

2. ถ้าจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น ควรฉีดด้วยวัคซีนบริษัทไหนดี

คำตอบของเรื่องนี้ มาจากข้อมูลการศึกษาของทั้งต่างประเทศและในประเทศ

โดยคำถามแรก มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า การฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโอไมครอนได้ แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดลตาได้ดี แต่ในขณะนี้ไม่มีไวรัสเดลตาแล้วในประเทศไทย

แต่เมื่อมีการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 จะทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโอไมครอนได้ประมาณ 30-70% และถ้าฉีดกระตุ้นเข็มที่ 4 จะป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นเป็น 80-82% โดยสามารถลดการเสียชีวิตลงได้ 98-100%

วัคซีน 2

จึงได้คำตอบสำหรับคำถามแรกว่า เราควรฉีดกระตุ้นเข็ม 3 และเข็ม 4 ตามลำดับเวลาที่เหมาะสม

ส่วนในคำถามที่สองนั้น มีข้อมูลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 10 เมษายน 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่าช่วงเวลาดังกล่าว เป็นไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน 95.6% คือ เป็นสายพันธุ์หลัก

พบว่าประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อของ 3 เข็มอยู่ที่ 31% และป้องกันการติดเชื้อของฉีดวัคซีน 4 เข็ม อยู่ที่ 75%

ที่สำคัญคือพบว่า ไม่ว่าจะฉีดกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 ด้วย วัคซีนบริษัทอะไรก็ตามที่มีฉีดในประเทศไทยคือ ไฟเซอร์ โมเดอร์นา แอสตร้าเซนเนก้า ก็พบว่าได้ผลดีเท่ากัน

กล่าวโดยสรุป

ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ที่เรามีไวรัสโอไมครอนเป็นสายพันธุ์หลัก ควรฉีดเข็มที่ 3 และตามด้วยเข็มที่ 4 โดยฉีดห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป และสามารถเลือกฉีดกระตุ้นด้วย ไฟเซอร์ โมเดอร์นา แอสตร้าเซนเนก้า ก็ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo