COVID-19

รพ.จุฬาฯ งดเยี่ยมผู้ป่วย ชี้เหตุ ‘คนติดโควิด’ เพิ่มต่อเนื่อง ต้องป้องกัน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศ  ปรับมาตรการ ‘เฝ้าไข้-งดเยี่ยมผู้ป่วย’ ระบุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดในขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง จึงต้องป้องกันการระบาดในกลุ่มผู้ป่วย-บุคลากร

วันนี้ (3 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกประกาศเรื่องการ ปรับมาตรการการเฝ้าไข้ และงดเยี่ยมผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยระบุว่า 

shutterstock 1148064791

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ป่วย และบุคลากร โรงพยาบาลจึงได้ปรับมาตรการเฝ้าไข้ และงดเยี่ยมผู้ป่วย ดังนี้

  • งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วย
  • อนุญาตให้มีผู้เฝ้าไข้ประจำ 1 คน ต่อผู้ป่วย 1 ราย โดยผู้เฝ้าไข้จะต้องดำเนินการตามมาตรการคัดกรองของโรงพยาบาล
  • เจ้าหน้าที่ ที่เข้าปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วย ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ัวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

291743876 5423329101043252 2419498532839191401 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม