COVID-19

‘หมอธีระ’ อัพเดตความรู้ Long COVID ย้ำ!! โควิดไม่จบแค่หาย แต่ป่วยได้ ตายได้

“หมอธีระ” อัพเดตความรู้ Long COVID ชี้ลักษณะอาการผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย มีลักษณะที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเคยติดเชื้อแล้วมีอาการน้อย หรือมาก ย้ำ!! โควิดไม่จบแค่หาย แต่ป่วยได้ ตายได้

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ถึงสถานการณ์โควิดล่าสุด โดยระบุว่า 20 มิถุนายน 2565 เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 252,018 คน ตายเพิ่ม 493 คน รวมแล้วติดไป 544,245,423 คน เสียชีวิตรวม 6,340,606 คน

หมอธีระ

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ไต้หวัน อิตาลี ออสเตรเลีย เกาหลีเหนือ และอินเดีย

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 5 ใน 10 อันดับแรก และ 14 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็น 69.95% ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็น 69.37%

…สถานการณ์ระบาดของไทย

จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า

จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก และอันดับ 2 ของเอเชีย แม้ สธ. ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พฤษภาคมจนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม

หมอธีระ

…อัพเดตความรู้ Long COVID

คนที่เคยติดเชื้อแล้วไม่ว่าจะอาการน้อยหรืออาการมาก หากเป็น Long COVID ก็มีลักษณะอาการต่างๆ ที่ผิดปกติคล้ายกัน

Katsarou M และคณะจากประเทศกรีซ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ Journal of Personalized Medicine เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ทำการศึกษาลักษณะอาการผิดปกติของกลุ่มผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วมีปัญหา Long COVID พบว่าลักษณะอาการผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกายนั้น มีลักษณะที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเคยติดเชื้อแล้วมีอาการน้อย หรือจะมีอาการมากจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ เพราะหากติดเชื้อแล้ว ก็ย่อมเสี่ยงต่อการเกิด Long COVID โดยมีลักษณะอาการผิดปกติที่ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะอาการน้อยหรือมากก็ตาม

หมอธีระ

…สำหรับสถานการณ์ไทยเรานั้น

ต้องตระหนัก รู้เท่าทัน และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท จนกว่าสถานการณ์ทั่วโลกจะสงบลง

โควิด…ติด…ไม่ใช่แค่คุณ

โควิด…ไม่จบแค่หาย แต่ป่วยได้ ตายได้ แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว และที่สำคัญคือความเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติระยะยาวอย่าง Long COVID ที่จะบั่นทอนคุณภาพชีวิต สมรรถนะการใช้ชีวิต การจัดการดูแลตนเอง และการทำงาน รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่าย ทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม

ณ ปัจจุบัน ดำเนินชีวิตได้ ทำงานได้ ทำมาค้าขายได้ ศึกษาเล่าเรียนได้

แต่ควรใช้”หน้ากากเป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกาย” จนคุ้นเคย เคยชิน จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้มากครับ

อ้างอิง Katsarou M et al. The Greek Collaborative Long COVID Study: Non-Hospitalized and Hospitalized Patients Share Similar Symptom Patterns. J Pers Med. 17 June 2022.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK