COVID-19

กทม.เร่งวางมาตรการ รับมือโควิด เข้าสู่การเป็น ‘โรคประจำถิ่น’

กทม.เตรียมพร้อม มาตรการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น เน้นความสะดวกประชาชน ภายใต้ความปลอดภัย

ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2565 เรื่องการเตรียมความพร้อมปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

โรคประจำถิ่น

ผศ.ทวิดา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ภาพรวมดีขึ้น และพบว่ากิจกรรมซึ่งจัดขึ้นหลายกิจกรรม อาทิ งานดนตรีในสวน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สาเหตุอาจเนื่องจากประชาชนอยากใช้ชีวิตในรูปแบบปกติ

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมข้อมูลการเตรียมพร้อม ศักยภาพการรองรับผู้ป่วยของกรุงเทพมหานคร ทั้งผู้ป่วยโรคโควิด-19 และโรคฝีดาษลิง ก่อนนำเข้าที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอมาตรการที่จะทำให้คนกรุงเทพฯได้มีชีวิตที่สะดวก ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและปลอดโรค

2 3

ด้านนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อสั่งการของรัฐบาล และข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้สำนักอนามัย สำนักการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือเตรียมมาตรการเพื่อเข้าสู่แนวทางการเป็นโรคประจำถิ่นของกรุงเทพมหานคร ทั้งการกำหนดอัตราการครองเตียงของผู้ป่วย การเสียชีวิต และการรับวัคซีน

จากนั้น จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเข้าที่ประชุมศปก.ศบค.พิจารณาต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม