COVID-19

‘หมอเฉลิมชัย’ สรุป โอไมครอน 5 เดือนก่อนเปลี่ยนวิธีรายงานใหม่

“หมอเฉลิมชัย” สรุปโอไมครอน 5 เดือน ติดเชื้อเร็วกว่าเดลตา 3.3 เท่าแต่เสียชีวิตน้อยกว่า

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย สรุป การระบาดของโอไมครอน 5 เดือนเต็มกับไวรัสโอไมครอน ติดเชื้อเร็วกว่าเดลตา 3.3 เท่า แต่เสียชีวิตน้อยกว่า 4.7 เท่า ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดเกือบ 4 ล้านคน โดยระบุว่า

โอไมครอน 5 เดือน

หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่โควิดระลอกที่ 4 จากไวรัสโอไมครอน เมื่อ 1 มกราคม 2565
จนถึงวันนี้ (31 พฤษภาคม 2565) นับเป็นเวลา 5 เดือนเต็ม ลองมาดูข้อสรุปของไวรัสโอไมครอนในรอบ 5 เดือน ดังนี้

1. ไวรัสโอไมครอน ติดเชื้อได้เร็วกว่าไวรัสเดลตา 3.3 เท่า โดยพบว่า ไวรัสเดลตาติดเชื้อแบบ PCR รวมทั้งสิ้น 2,194,572 ราย ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน หรือ 275 วัน นับตั้งแต่ 1 เมษายนถึง 31 ธันวาคม 2564

ในขณะที่ไวรัสโอไมครอนติดเชื้อจำนวนเท่ากับไวรัสเดลตา ใช้เวลา เพียง 144 วัน ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 24 พฤษภาคม 2565

โควิด

เมื่อรวมจำนวนผู้ติดเชื้อแบบ ATK ด้วยแล้ว จะพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเทียบเท่าไวรัสเดลตา ในช่วงเวลาเพียง 84 วัน คือ 1 มกราคมถึง 25 มีนาคม 2565

2. ไวรัสโอไมครอนทำให้เสียชีวิตน้อยกว่าไวรัสเดลตา 4.7 เท่า โดยที่ไวรัสเดลตาเสียชีวิต 21,604 คน ในเวลา 275 วัน หรือ 9 เดือน ส่วนไวรัสโอไมครอนเสียชีวิต 8321 คน ในเวลา 151 วัน หรือ 5 เดือน

3. ตลอด 5 เดือนเต็มที่มานั้น มีผู้ติดเชื้อไวรัสโอไมครอนไปแล้วทั้งสิ้นเกือบ 4 ล้านราย (3,983,371 ราย) แบ่งเป็น

LINE ALBUM รวมหมอโควิด ๒๒๐๖๐๑

  • ติดเชื้อแบบ PCR 2,227,022 ราย
  • ติดเชื้อแบบ ATK 1,756,349 ราย

คงจะเป็นการรายงานตัวเลขในลักษณะนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว เพราะนับตั้งแต่พรุ่งนี้คือ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป การรายงานจะเปลี่ยนเป็น รายงานจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น

ทั้งนี้ จะไม่รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อแบบเดิมอีกต่อไป ทำให้ตัวเลขการรายงานโควิด ลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม