COVID-19

‘หมอยง’ บอกชัด กลุ่มไหนควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ยกระดับภูมิคุ้มกัน

“หมอยง” แนะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เสี่ยงต่อโรค บุคลากรทางการแพทย์ ควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ยกระดับภูมิคุ้มกัน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan เรื่อง โควิด-19 วัคซีนเข็มที่ 4 โดยระบุว่า

วัคซีนเข็มที่ 4

การให้วัคซีนครบ หมายถึงให้เบื้องต้น 2 เข็ม และตามด้วยเข็ม กระตุ้นเข็มที่ 3 ระดับภูมิต้านทานจะขึ้นมาสูง แล้วก็ค่อย ๆ ลดลงอีก ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ อยากให้ทุกคนได้รับอย่างน้อย 3 เข็ม

มีคำถามเข้ามามากโดยเฉพาะ เข็ม 4

การให้เข็ม 4 จะเป็นการกระตุ้นให้ระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นอีก ดังนั้น บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 ที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือ ถ้าอายุน้อย แต่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 อย่าง

หรือบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดโรค บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานอยู่ด่านหน้า ควรจะได้รับเข็ม 4 เพื่อให้ระดับภูมิต้านทาน สูง และถ้าติดโรค ก็จะได้ลดความรุนแรงของโรคลง

ขณะนี้มีวัคซีนเพียงพอ ขอให้กลุ่มดังกล่าวไปรับวัคซีน โดยเฉพาะถ้าให้เข็ม 3 มานานแล้วอย่างน้อย 4 เดือน

ในกลุ่มที่มีอายุน้อย หรือวัยรุ่น ขณะนี้ ให้ได้รับวัคซีน เพียง 3 เข็ม รอดูสถานการณ์ถ้ามีการระบาดของโรคมาก ค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม