COVID-19

‘สธ.’ แจงแนวคิด ‘ถอดแมสก์’ เน้นพื้นที่ระบาดน้อย-คนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เยอะ นำร่องพื้นที่ ‘เขียว-ฟ้า’

“กระทรวงสาธารณสุข” ชี้แจงแนวคิด “ถอดแมสก์” นำร่องพื้นที่สีเขียว และสีฟ้าก่อน โดยจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่ และสถานที่ รวมถึง พื้นที่ที่มีคนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ราว 60-70% ส่วนกลุ่มเสี่ยง 608 และสถานที่แออัดยังต้องสวม

วันนี้ (25 พ.ค.) นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงข้อสงสัยเรื่องการปรับคำแนะนำการใส่หน้ากากอนามัย ว่า  หน้ากากอนามัยเป็นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล การใส่ก็ป้องกันตัวเอง ถ้าฉีดวัคซีนแล้วป้องกันป่วยรุนแรงได้ ป้องกันติดเชื้อได้ไม่สูง

ถ้าอยากป้องกันได้มาก ก็ควรสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในพื้นที่ปิดอับ มีการสัมผัสใกล้ชิด ระยะต่อไปในเชิงมาตรการเป็นการเริ่มว่า การกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ก็คงปรับมาตรการส่วนบุคคล โดยเฉพาะกรณีผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 หรือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขนาดใหญ่เป็นวงกว้างจนควบคุมไม่ได้ การป้องกันระดับบุคคลอาจลดระดับลง

ถอดแมสก์

เพราะฉะนั้นมาตรการเรื่องการ สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นมาตรการส่วนบุคคล จะเริ่มปรับในพื้นที่ที่มีความพร้อม ไม่ใช่แค่มาตรการควบคุมโรคแต่รวมถึงความพร้อมคนฉีดวัคซีน ความพร้อมสถานการณ์โรคในพื้นที่ ที่ไหนระบาดเยอะ ก็ยังถอดไม่ได้ ที่ไหนที่ระบาดน้อย มีคนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นราว 60-70% ก็มีความเสี่ยงน้อย เป็นแผนและมาตรการที่คณะทำงานจะพิจารณาจากข้อมูล ปรึกษาหารือในการวางแผนต่อไป

“ตรงนี้เป็นทิศทางการผ่อนคลาย เพื่อเข้าสู่การใช้ชีวิตปกติ คงมีเรื่องมาตรการส่วนบุคคลเข้ามาด้วย และบางกลุ่มอาจจะต้องป้องกันก่อน เช่น กลุ่ม 608 ต้องใส่หน้ากาก ไปที่แออัดก็ยังต้องสวม ที่โล่งแจ้ง ไปออกกำลังก็น่าจะถอดหน้ากากได้”

สำหรับข้อสงสัย ในเรื่องที่ว่า จะเริ่มเป็นบางพื้นที่ หรือทั้งจังหวัดนั้น นพ.ทวีทรัพย์ อธิบายว่า ต้องดูหลายพื้นที่ แต่คิดว่าที่น่าจะเริ่มได้ก่อนคือ พื้นที่สีเขียว และสีฟ้า ที่มีสถานการณ์ดี มีความพร้อม โดยจะพิจารณาจากพื้นที่เหล่านี้ ร่วมกับสถานการณ์อื่น ๆ ไม่ใช่ว่าพื้นที่เขียวแล้วถอดหมด และยังกำหนดไม่ได้ว่าจะเริ่มเมื่อไร เพราะยังต้องพิจารณาก่อน

ถอดแมสก์
นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

ทางด้าน นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้องดูเป็นรายพื้นที่ และดูสถานที่ด้วย โดยอาจผ่อนคลายพื้นที่กลางแจ้งก่อน ส่วนสถานที่อับ รวมกลุ่มคนใกล้ชิดมาก ๆ จำเป็นต้องสวมไว้ก่อน เพื่อลดการระบาดของโรค โดยเรื่องการผ่อนคลายนี้ จะต้องแจ้งให้กับ ศบค. รับทราบด้วย

ปัจจุบัน ไทยมีพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จำนวน 46 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด และพื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) 17 จังหวัด โดยพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สีฟ้า สามารถเปิดให้บริการสถานบันเทิงผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยมีกำหนดเวลาในการให้บริการ จำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม