COVID-19

อัพเดทล่าสุด!! วัคซีนพาสปอร์ต ขอได้ที่ไหน อย่างไร ก่อนเที่ยวนอก

หลังไทยผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศ วัคซีนพาสปอร์ต ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ

ล่าสุด กรมควบคุมโรค ได้อัพเดทหลักการเดินทางออกนอกประเทศว่า ยังคงมีเกณฑ์เหมือนเดิม โดยอยู่ที่ข้อกำหนดของประเทศปลายทางที่จะเดินทางไป ว่าจะมีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งก็ต้องดำเนินการตามที่ประเทศนั้น ๆ กำหนด

วัคซีนพาสปอร์ต

ขั้นตอน วิธีการทำ วัคซีนพาสปอร์ต

ในส่วนของการขอข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 โดสขึ้นไป หรือที่เรียกว่า วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine passport) หรือหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิดนั้น จะมี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การขอผ่านช่องทาง หมอพร้อม

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หรือ LINE OA หมอพร้อม
  • เลือก International Certificate
  • เลือก ขอหนังสือรับรองข้อมูลวัคซีนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

shutterstock 1913913523 1

จากนั้น จะมีรายละเอียดให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรูปแบบดิจิทัล จะส่งผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ โดยสามารถพรินต์ออกมาเป็นเอกสารยื่นได้เช่นกัน

2. เมื่อมีการขอผ่านช่องทาง หมอพร้อม โดยจะได้รับเป็นหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากยังต้องการเป็นรูปเล่มเหมือนเดิม ซึ่งเป็นหนังสือเล่มสีเหลือง ก็สามารถเดินทางมาขอได้เช่นกัน ที่อาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรโต้ เขตสาทร กทม. ซึ่งจะต้องทำนัดล่วงหน้า และชำระค่าบริการ

Vaccine passport

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกสถานที่ในการรับหนังสือเล่มสีเหลือง ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 175 หน่วย อาทิ อาคารบางรัก สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ฯลฯ โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1422

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ยืนยันว่า การเดินทางไปต่างประเทศ สามารถใช้ วัคซีนพาสปอร์ต ได้ทั้งรูปแบบเล่ม และรูปแบบดิจิทัล หรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์

อ่านข่าวเพิ่มเติม