COVID-19

‘หมอธีระ’ เตือน! โควิดยังระบาดต่อเนื่อง มีแนวโน้มสูงปะทุสูงหลังเปิดประเทศ

“หมอธีระ” ชี้สถานการณ์โควิดปัจจุบัน ยังระบาดต่อเนื่อง กระจายทั่ว และมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการระบาดปะทุขึ้นได้หลังจากเปิดประเทศ ย้ำ!! การใส่หน้ากากเสมอ คือ หัวใจสำคัญ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า 9 พฤษภาคม 2565 เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 299,977 คน ตายเพิ่ม 611 คน รวมแล้วติดไปรวม 517,204,266 คน เสียชีวิตรวม 6,276,327 คน

หมอธีระ

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอิตาลี

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 14 ใน 20 อันดับแรกของโลก

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็น 75.44% ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็น 87.56%

การติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็น 47.92% ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็น 35.51%

หมอธีระ

…สถานการณ์ระบาดของไทย

จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก และอันดับ 4 ของเอเชีย

ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ถึงแม้ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พฤาภาคมเป็นต้นมาจนทำให้จำนวนเสียชีวิตที่รายงานนั้นลดลงก็ตาม

ทั้งนี้จำนวนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 24.88% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย

…เปรียบเทียบจำนวนการตรวจ RT-PCR ต่อประชากร 1,000 คน

หากลองเทียบกันระหว่างประเทศที่ตอนนี้มีจำนวนการติดเชื้อใหม่รายวันสูงเป็น 10 อันดับแรก

จะพบว่าประเทศส่วนใหญ่จะเพิ่มกำลังการตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR เพื่อเร่งควบคุมการระบาดภายในประเทศ
ในขณะที่ของไทยเรา ตั้งแต่ระลอกสอง สาม และสี่ในปัจจุบันนั้น จำนวนการตรวจต่อประชากร 1,000 คนนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและคงที่มาตลอด

หมอธีระ

ต้องรวม ATK เข้ามาด้วย

เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าการประเมินสถานการณ์การระบาดจริงนั้นจำเป็นที่จะต้องรวมจำนวนการตรวจด้วย ATK เข้ามาด้วย และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นขีดจำกัดของระบบการตรวจคัดกรองโรคที่จะรองรับการระบาดในอนาคตด้วย

…ด้วยข้อจำกัดเรื่องระบบการตรวจคัดกรอง และระบบการรายงานจำนวนการติดเชื้อ (รวมถึงการรายงานจำนวนการเสียชีวิตที่เห็นกันชัดเจนตั้งแต่ 1 พ.ค.เป็นต้นมา)

อาจต้องระวังให้ดี เพราะการวางแผนนโยบายด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้เป็นแบบตาบอดคลำช้างได้ และเสี่ยงต่อภาวะคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียและผลกระทบตามมาดังที่ได้บทเรียนจากระลอกอัลฟ่าและเดลต้า
ระบบรายงานจำนวนการติดเชื้อควรนำเสนอทั้ง RT-PCR และ ATK และจำนวนรวม เพื่อนำมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ วางแผนมาตรการต่างๆ และจะทำให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงสถานการณ์

หมอธีระ

เฉกเช่นเดียวกับจำนวนการเสียชีวิต ควรนำเสนอทั้ง Death from COVID-19 และ Death with COVID-19 และจำนวนรวม เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์จริง และสังคมได้รับรู้รายละเอียด เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติ ป้องกันตัวอย่างดีขึ้น

…สถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระจายทั่ว และมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการระบาดปะทุขึ้นได้หลังจากเปิดประเทศ การป้องกันตัวระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันยังจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

การใส่หน้ากากเสมอ คือหัวใจสำคัญ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK