COVID-19

สัญญาณดีต่อเนื่อง!! โควิดวันนี้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 9,790 ราย เสียชีวิตอีก 54 ราย

สัญญาณดีต่อเนื่อง!! โควิดวันนี้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 9,790 ราย ติดเชื้อสะสม 2,077,179 ราย อยู่ระหว่างรักษา 101,281 ราย เสียชีวิตอีก 54 ราย อัตราครองเตียง 20.1%

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 9,790 ราย ติดเชื้อสะสม 2,077,179 ราย อยู่ระหว่างรักษา 101,281 ราย เสียชีวิตอีก 54 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,638 รายอัตราครองเตียง 20.1%

โควิดวันนี้

สถานการณ์โควิดวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นรวม 9,790 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากในประเทศ 9,786 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,077,179 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
หายป่วยกลับบ้าน 17,109 ราย
หายป่วยสะสม 2,001,925 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,281 ราย

โควิดวันนี้

เสียชีวิต 54 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,638 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 21 ราย
อัตราครองเตียง 20.1%

โควิดวันนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK