COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 296 ราย ATK 1,860 ราย ดับอีก 1 ราย

โควิดชลบุรีวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 296 ราย สะสม 105,956 ราย ATK 1,860 ราย สะสม 303,601 ราย เสียชีวิตอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 285 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิดชลบุรีวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 296 ราย สะสม 105,956 ราย ATK 1,860 ราย สะสม 303,601 ราย เสียชีวิตอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 285 ราย

โควิดชลบุรี

สถานการณ์โควิดชลบุรีวันนี้

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดยืนยันรายใหม่ RT-PCR 296 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด ATK 1,860 ราย

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,006,082 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 650 คน (อัตราป่วย 64.61 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร), ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ, ปอดอักเสบ 2 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร)

โควิดชลบุรี

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,939,273 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 471 คน (อัตราป่วย 24.29 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 1 ราย (0.05 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 132,023 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 257,777 คน รวม 389,800 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 341 คน (อัตราป่วย 87.48 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 6 ราย (1.54 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.28 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (2.31 ต่อแสนประชากร)

โควิดชลบุรี

ผู้เสียชีวิต

วันนี้พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 89 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (พบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2565)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK