COVID-19

นายกฯ เรียกประชุม ‘ศบค.’ 22 เม.ย. นี้ ประเมินสถานการณ์หลังสงกรานต์ เตรียมรับเปิดเทอม ปรับแผนเข้าออกประเทศ

“นายกรัฐมนตรี” เรียกประชุม ศบค. วันที่ 22 เมษายนนี้ ประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด หลังสงกรานต์ เตรียมรับเปิดเทอม และปรับแผนเข้าออกประเทศ 

วันนี้ (17 เม.ย.) พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) กล่าวว่า สถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จนถึงปัจจุบันในภาพรวมถือว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชน และภาคเอกชนเป็นอย่างดี

LINE ALBUM วันหยุดสงกรานต์ ๒๒๐๔๑๗ 0

ขณะที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขันตามนโยบาย และข้อสั่งการต่าง ๆ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบไว้ โดยให้ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตั้งแต่การเดินทาง การจัดกิจกรรมสงกรานต์ และการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หลังสงกรานต์

นายกรัฐมนตรียังมีความห่วงใย และเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับช่วง 7 วันหลังเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายนนี้ โดยขอให้ทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรม และเดินทางในช่วงสงกรานต์ เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง และครอบครัว รักษาระยะห่าง หากไม่มั่นใจขอให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือขอเข้ารับการตรวจ ณ จุดบริการที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

หากพบว่าติดเชื้อ ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกไว้ให้แล้ว อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น โดยมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีคือ การร่วมมือกันบริหารจัดการให้มีการทำงานที่บ้าน หรือ Work from home ของทั้งส่วนราชการ และภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดอย่างได้ผล

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ จัดบริการตรวจ ATK ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งให้กำกับแผนยกระดับ การเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ระดับต่าง ๆ ตามที่ได้เคยสั่งการไว้แล้ว ให้อำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งในเรื่องการรับแจ้ง การคัดกรอง การบริหารจัดการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) การบริหารจัดการสถานที่กักตัวในระดับชุมชน (Community Isolation) โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามระดับต่าง ๆ ตลอดจนโครงการเจอแจกจบ ที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

aaaaaa
พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ลดลงนั้น ราว 90% ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งเรื่องนี้ได้กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยอาการหนักมาก มีการรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608) ระมัดระวัง และเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคงต้องทำความเข้าใจ และรณรงค์อย่างกว้างขวางต่อไป เพื่อป้องกันให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 น้อยที่สุด

เรื่องนี้ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกสาขา ช่วยการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจและรณรงค์ให้อย่างกว้างขวางด้วย

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ในระยะต่อไป คาดว่า ศบค.จะเรียกประชุมคณะกรรมการภายในสัปดาห์นี้ เพื่อรับทราบ และประเมินสถานการณ์ และพิจารณาแนวทางต่าง ๆ เพิ่มเติม และพิจารณาสิ่งที่ต้องเตรียมการสำหรับอนาคต

เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการไว้คือ การเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียน และการปรับมาตรการการเข้าออกประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน

อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับ การประเมินสถานการณ์ในภาพรวม การประเมินความร่วมมือในการปรับตัวของประชาชน และผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการพิจารณาเงื่อนไข และความสอดคล้อง ที่จะนำไปสู่แผนการปรับโรคโควิด-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่นในระยะยาวควบคู่ไปด้วย

รายงานข่าว จากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า การประชุม ศบค. ครั้งที่ 7/2565 จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายนนี้ เวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

อ่านข่าวเพิ่มเติม