COVID-19

โควิดในประเทศยังเป็นขาขึ้น! ชี้ยอดดับต้องต่ำกว่า 80 รายถึงจะเป็นโรคประจำถิ่นได้!

“ศบค.” ชี้สถานการณ์โควิดในประเทศยังเป็นขาขึ้น ชี้ยอดดับต้องต่ำกว่า 80 รายถึงจะเป็นโรคประจำถิ่นได้ เตือน! ฉีดวัคซีนที่จะช่วยลดอาการหนักได้

ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด” ในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,560 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 27,298 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 27,283 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 162 ราย มาจากเรือนจำ 54 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 61 ราย

โควิดในประเทศ

นอกจากนี้ เป็นผู้มีผลบวกจากการตรวจหาเชื้อแบบ ATK 16,079 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 3,628,347 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 25,077 ราย ทำให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 3,356,447 ราย อยู่ระหว่างรักษา 246,770 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,808 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 713 ราย

ขณะที่ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 85 ราย เป็นชาย 51 ราย หญิง 34 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 69 ราย มีโรคเรื้อรัง 15 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 25,130 ราย ขณะที่สถานการณ์โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 487,092,477 ราย เสียชีวิตสะสม 6,162,358 ราย

“ทิศทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจยังเพิ่มขึ้น ช่วงนี้ประเทศไทยยังเป็นช่วงขาขึ้น มาตรการต่าง ๆ จึงยังสำคัญ และเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนที่จะช่วยลดอาการหนักได้” พญ.สุมนี กล่าว

โควิดในประเทศ

ยอดผู้เสียชีวิตต้องต่ำกว่า 80 ราย

ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้ที่ยังมากกว่า 80 รายนั้น ซึ่งการที่จะทำให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นได้อัตราการเสียชีวิตต่อวันควรจะต้องน้อยกว่า 80 ราย แต่เรายังมีทิศทางผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

สำหรับการฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2565 มีจังหวัดที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กลุ่ม 608 เกิน 70% แล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี น่าน สมุทรปราการ ลำพูน มหาสารคาม ชัยนาท ภูเก็ต และมีจังหวัดที่ฉีดเข็มกระตุ้นให้กลุ่ม 608 เกิน 60% แล้วจำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สมุทรสงคราม ระยอง ลพบุรี และกทม.

โควิดในประเทศ

เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608

ขณะที่การฉีดเข็มกระตุ้นให้กับบุคคลทั่วไป มีจังหวัดที่ฉีดเข็มกระตุ้นได้ตามเป้า เกิน 70% แล้ว จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ น่าน พระนครศรีอยุธยา ลำพูน ภูเก็ต ส่วนจังหวัดที่ฉีดเข็มกระตุ้นเกิน 60% แล้ว จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง ระยอง ชัยนาท มหาสารคาม สระบุรี และกทม.

พญ.สุมนี กล่าวว่า สรุปสถานการณ์โควิดประเทศไทยวันนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ และผู้ป่วยใส่ท่อหายใจยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างช้าๆ ส่วนผู้เสียชีวิตยังมีแนวโน้มเป็นไปตามที่คาดการณ์ ภาพรวมผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนักยังเพิ่มขึ้น ต้องขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงต้องรณรงค์ให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ มาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้สงกรานต์นี้มีการพบปะสังสรรค์กันอย่างปลอดภัย ไม่มีคลัสเตอร์โควิด-19 เพิ่มขึ้นมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม