COVID-19

ไม่เสี่ยงอย่าตุน ‘สปสช.’ ย้ำแจก ATK เฉพาะเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เช็คเงื่อนไขที่นี่

สปสช. ขอความร่วมมือ ปชช.ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อย่าเพิ่งขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี มาเก็บไว้ล่วงหน้า เช็คว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ที่นี่

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ บอร์ด สปสช. โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ สปสช.ดำเนินการเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เข้าถึงการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ฯ หรือหน่วยบริการอื่นกว่า 2,000 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามพบว่า ที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเข้ารับชุดตรวจโควิด-19 ที่ร้านยา แต่ด้วยงบประมาณที่ต้องใช้ในกรณีที่จำเป็น ซึ่งมติบอร์ด สปสช. ระบุให้เป็นการดูแลเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เท่านั้น เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาหากผลติดเชื้อ และป้องกันการแพร่กระกจายเชื้อโควิด-19 ไปยังคนรอบข้าง

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือในการรับชุดตรวจ ATK ขอให้เป็นประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

จากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 แจกชุดตรวจ ATK ไปแล้ว 2,274,146 ชุด 951,175 ราย ในจำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่รับไป ตรวจ ATK และบันทุกผลเพียง 42% หรือ 400,138 ราย พบผลบวกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 17,196 ราย

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

ขอย้ำว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องมารับชุดตรวจ ATK เพื่อเก็บไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจกระทบต่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องใช้ชุดตรวจ ATK ได้

นอกจากนี้ สปสช.ยืนยันว่า ชุดตรวจ ATK มีเพียงพอ เมื่อท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ก็สามารถลงทะเบียนในระบบผ่านแอปเป๋าตังเพื่อขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านยาได้ตลอดเวลา

สำหรับหลักเกณฑ์การรับชุดตรวจ ATK นั้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี คนละ 2 ชุดต่อครั้ง ขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที พร้อมให้บันทึกผลการตรวจในระบบ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ในครั้งต่อไปได้

กรณีที่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้ โดยเว้นช่วงระยะเวลาห่างกัน 10 วัน

1 9

ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 

1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

2. มีประวัติอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วัน

3. ช่วง 2 – 3 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน ที่เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19

ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองให้ก่อนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ให้นำบัตรประชาชนไปด้วย โดยสมารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK ได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/atk

อ่านข่าวเพิ่มเติม