COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจกฟรี ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ เช็ควิธีลงทะเบียน เงื่อนไข ที่นี่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจกฟรี ยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับสถานพยาบาล องค์กรนิติบุคคล มูลนิธิ รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เปิดให้สถานพยาบาล และองค์กรนิติบุคคล มูลนิธิ ขอรับยา ฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยระบุว่า

แจกฟรี ยาฟาวิพิราเวียร์

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงแยกรักษาตัวที่บ้าน ไม่สามารถเข้าถึงระบบและยารักษาได้

ณ ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์ถือเป็นยาตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงของโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เปิดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน และองค์กรนิติบุคคลต่างๆ สามารถติดต่อขอรับยาต้านไวรัส ฟาวิพิราเวียร์ ชนิดยาเม็ดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไข ขั้นตอนแจกฟรี ยาฟาวิพิราเวียร์

  • ลงทะเบียนเพื่อขอรับ ฟาวิพิราเวียร์ ได้ทางเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ โดยมีข้อมูลที่ต้องเตรียมคือ หนังสือขอรับยา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในเว็บไซต์ลงทะเบียน)และเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
  • กรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด

แจกฟรี ยาฟาวิพิราเวียร์

หลังจากสถานพยาบาล และองค์กร/นิติบุคคล ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับยาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็ก ให้สามารถเข้าถึงยาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต

ผู้ขอรับยาสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการขอรับยา

ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤติโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน

เพื่อร่วมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491-0

อ่านข่าวเพิ่มเติม