COVID-19

เรื่องที่ต้องรู้ ‘เดินห้าง-เข้าร้านตัดผม’ ทำแบบไหนลดเสี่ยงติดโควิด

เปิดผลสำรวจ คนเดินห้าง เข้าร้านตัดผม ยังไม่รู้วิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ย้ำมาตรการ COVID Free Setting ลดเสี่ยงติดโควิด-19

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการภาครัฐ มาตรการสำหรับองค์กร COVID Free Setting กรณีร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์

เดินห้าง เข้าร้านตัดผม

ทั้งนี้ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ มีผู้ตอบสำรวจ จำนวน 987 คน พบว่ามี 3 ประเด็นหลักที่ประชาชนยังมีการรับรู้ไม่ถูกต้องในมาตรการกรณีการใช้บริการร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ดังนี้

1. ไม่รู้ว่าร้านจำกัดเวลาให้บริการเฉพาะรายไม่เกิน 1 ชั่วโมง 73.2 2%

2. ไม่รู้ว่าผู้ให้บริการ ต้องตรวจ ATK ทุกๆ 7 วัน 71.3%

3. ไม่รู้ว่าผู้มารับบริการต้องงดการนั่งรอรับบริการภายในร้าน 51.1%

ร้านตัดผม

สำหรับกรณีห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ พบว่ามี 3 ประเด็นหลักที่ประชาชนยังมีการรับรู้ไม่ถูกต้อง ดังนี้

1. ไม่รู้ว่าผู้ให้บริการต้องตรวจ ATK ทุกๆ 7 วัน 69.3%

2. ไม่รู้ว่าต้องจัดให้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมห้องน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง 65.3%

3. ไม่รู้ว่ามีการจำกัดเวลาในการใช้บริการ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 34.3%

ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนให้ยังคงต้องปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอก และตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 7 วัน หากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้มีความเสี่ยงติดโควิด 19

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว อาจทำให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นได้

ห้าง

 

ย้ำมาตรการ COVID Free Setting เดินห้าง เข้าร้านตัดผม

ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนผู้ใช้บริการในร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ศึกษาและรับรู้ถึงมาตรการ COVID Free Setting ที่ถูกต้อง คือ ผู้ให้บริการต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น ATK ทุกๆ 7 วัน สามารถให้บริการเฉพาะราย ไม่เกิน 1 ชั่วโมง จัดให้มีจุดพักรออย่างน้อย 1-2 เมตรภายนอกร้าน งดการนั่งรอรับบริการภายในบริเวณร้าน จัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ควรลงทะเบียนก่อนเข้า และก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน หรือมี QR Code ของไทยเซฟไทยเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในการคัดกรอง ความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วย

พร้อมกันนี้ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสำหรับกิจการเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น สปา สถานเสริมความงามในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าใช้บริการตามที่ทางราชการกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม