COVID-19

‘ขอนแก่น’ ยกระดับคุมโควิด ห้ามดื่มเหล้าในร้านอาหารทั้งจังหวัด อ่านมาตรการละเอียดที่นี่

ขอนแก่น ยกระดับคุมโควิด-19 ออกประกาศ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั้งจังหวัด งดรวมกลุ่มเกิน 50 คน ชะลอจัดกิจกรรม งานบุญ แต่งงาน ส่วนงานศพจัดได้ไม่เกิน 3 วัน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 64) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม ๒๒๐๒๒๓ 2 1

สรุปมาตรการจังหวัดขอนแก่น ยกระดับคุมโควิด 

  • ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล ที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน หากเกินจำนวนตามที่กำหนดทุกกรณี ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในเขตท้องที่นั้นฯ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการก่อน 3 วัน
  • ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยมาตรการนี้ให้ใช้ในทุกเขตพื้นที่
  • ชะลอหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์-​8 มีนาคม 2565 หากมีความจำเป็นต้องจัดให้แจ้ง ผอ.รพ.สต หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่
  • งดจัดให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขบวนแห่และมหรสพทุกชนิด
  • การจัดงานศพ ให้จำกัดลคนร่วมงานไม่เกิน 50 คนไม่ควรจัดเกิน 3 วัน งดทานอาหารร่วมกัน งดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดมหรสพทุกประเภทตลอดการจัดงาน

ขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น มีมติให้จังหวัดขอนแก่น ยกระดับคุมโควิด ตามที่ ศบค. ได้ประกาศให้สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ 4

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะงานศพที่ขอความร่วมมือให้จัดงานไม่เกิน 3 วันตั้งแต่วันสวดอภิธรรมไปถึงการฌาปนกิจ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ เนื่องจากแนวทางการสอบสวนโรคพบว่า การจัดประเพณีต่าง ๆ หรืองานสวดศพ เป็นจุดที่มีการแพร่กระจายมาก ดังนั้นจึงต้องกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน

ขอนแก่น1

นอกจากนี้ ยังคงมีการขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ให้บริหารกำลังคนในรูปแบบของการทำงานที่บ้าน โดยเน้นย้ำอย่าให้เสียประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

ประเด็นสำคัญคือ ขอความร่วมมือกับประชาชนที่จะจัดงานต่าง ๆ ถ้าเกิน 50 คนต้องขออนุญาตทางอำเภอเพื่อตรวจมาตรการต่าง ๆ ต้องมีการเข้มงวดมากขึ้น ถ้าต่ำกว่า 50 คนไม่เป็นไร

สำหรับการจัดงานมหกรรมหรือการรวมกลุ่มคนในรูปแบบต่าง ๆ เห็นชอบให้หัวหน้าส่วนอนุญาตการจัดงานได้ไม่เกิน 200 คน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 500 คน ดังนั้นหากจำเป็นต้องจัดงานเกิน 200 คน จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ขอนแก่น2

ในส่วนของพื้นที่บลูโซน เดิมเคยอนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเขต อ.อุบลรัตน์ เปือยน้อย และเวียงเก่า ขอให้มีการงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม ระยะเวลารวม 14 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo