COVID-19

รวมไว้ที่นี่!! เตือนภัยโควิดระดับ 4 ประชาชนอย่างเรา ต้องระมัดระวังอะไรบ้าง

เปิดมาตรการป้องกัน ข้อควรปฏิบัติตัว หลังสธ.ประกาศเตือนภัยโควิดระดับ 4 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน โดยเฉพาะสายพันธุ์ย่อย BA.2 ที่แพร่เร็วกว่า BA.1 ประมาณ 1.4 เท่า ทำให้ประเทศไทยเริ่มมี BA.2 เพิ่มขึ้นประมาณกว่า 50%

เตือนภัยโควิดระดับ 4

ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อรวมผลตรวจ ATK จนทะลุ 3 หมื่นรายต่อวัน ทำให้ กระทรวงสาธารณสุข ต้องยกระดับการเตือนภัยโควิด ขึ้นเป็นระดับ 4 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากเดิมที่เป็นการแจ้งเตือนในจังหวัดเสี่ยง เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดให้อยู่ในระดับคงที่

มาตรการควบคุมโรค ในสถานการณ์เตือนภัยโควิดระดับ 4

22 1

สถานที่เสี่ยง: เปิดเฉพาะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก: เกณฑ์จำนวนคนให้รวมกลุ่มได้ ตามระดับความเสี่ยงต่อการระบาดของโรครายจังหวัด

การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด: เน้นเวิร์คฟอร์มโฮม (WFH) ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่

การเดินทางเข้าประเทศ: การเดินทางเข้าประเทศต้องกักตัว (ลดวันกักตัว)

33 2

คำแนะนำสำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ

สถานที่เสี่ยง: งดเข้าสถานที่เสี่ยง โดยเฉพาะร้านอาหารปรับอากาศ งดรับประทานอาหารร่วมกัน งดดื่มสุราในร้านอาหาร หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า

การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก: หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน และงดกิจกรรมการรวมกลุ่มสังสรรค์

การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด: ทำงานจากที่บ้าน 50-60% ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด หากจำเป็นให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางเข้า-ออกประเทศ: หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ และหากเดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวตามมาตรการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo