COVID-19

โอไมครอนระบาดทั่วโลก 3 เดือน ‘หมอเฉลิมชัย’ สรุปให้ เรียนรู้อะไรบ้าง

“หมอเฉลิมชัย” ชี้โอไมครอนระบาดทั่วโลก 3 เดือน ทำให้รู้ว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4-6 เท่า ดื้อวัคซีน อาการรุนแรงน้อย เตือนตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้น แนะฉีดวัคซีนเข็ม 3 ด่วน

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย เตือนต้องระวัง โควิดระลอกที่ 4 เริ่มมีการขยับตัวของผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิต แล้ว ต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด โดยระบุว่า

โอไมครอนระบาดทั่วโลก

นับตั้งแต่ไวรัสโอไมครอนปรากฏขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ และองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นไวรัสกลุ่มน่ากังวล (VOC) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

จนในปัจจุบัน ไวรัสโอไมครอน ได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักของโลก แทนไวรัสสายพันธุ์เดลตาเรียบร้อยแล้วนั้น

บทสรุป 3 เดือนโอไมครอนระบาดทั่วโลก

ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ที่ไวรัสโอไมครอนระบาดทั่วโลก ทำให้เราทราบลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1. มีความสามารถในการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4-6 เท่า ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและในจำนวนจุดสูงสุดมากกว่าเดลตา เช่นที่พบในประเทศสหรัฐอเมริกา (1 ล้านรายต่อวัน) อังกฤษ (2 แสนรายต่อวัน) และญี่ปุ่น (1 แสนรายต่อวัน) เป็นต้น

2. ไวรัสโอไมครอนดื้อต่อวัคซีน 2 เข็มชัดเจน โดยวัคซีนทุกบริษัทป้องกันการติดเชื้อได้เพียง 0-30% ต้องฉีดเข็ม 3 จึงจะทำให้ป้องกันการติดเชื้อได้ 60-80% และลดอัตราการเสียชีวิตได้มากกว่า 90%

LINE ALBUM รวมหมอโควิด ๒๑๐๙๑๙
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

3.ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงน้อยกว่าไวรัสเดลตา โดยทำให้มีอัตราจำนวนผู้เสียชีวิต เมื่อคิดเป็นร้อยละต่ำกว่า

4. สำหรับในประเทศไทย ผู้เสียชีวิตมากกว่า 90% เป็นกลุ่มเสี่ยงคือ มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้มีโรคประจำตัว และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 3 เข็ม

5. ผู้ที่เสียชีวิตดังกล่าว จะเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อเฉลี่ย 7-14 วัน

จากข้อมูลดังกล่าว

เราอาจจะเบาใจเรื่องร้อยละ หรืออัตราของผู้เสียชีวิตได้ แต่เราไม่สามารถจะวางใจได้ว่า จำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อนับเป็นรายคนแล้ว จะน้อยเสมอไป

เพราะถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนสูงมากนับหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ติดเชื้อจากไวรัสเดลตา อาจจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตมีจำนวนคนเพิ่มมากกว่าได้ ทั้งที่ไวรัสโอไมครอนมีความรุนแรง และมีอัตราผู้เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละน้อยกว่าก็ตาม

หมอเฉลิมชัย 2

วานนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เราเริ่มเห็นการขยับตัวของความรุนแรง เมื่อคิดเป็นรายคนชัดเจนขึ้น โดยที่จำนวนร้อยละของความรุนแรงยังคงต่ำอยู่ ได้แก่

1. จำนวนผู้ป่วยอาการหนัก ได้ขยับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 702 ราย

2. จำนวนผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ได้ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 145 ราย

 

ซึ่งจำนวนผู้ป่วยหนัก และผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ จะส่งผลกระทบไปถึงจำนวนผู้เสียชีวิตในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า เพราะผู้เสียชีวิตจะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อแล้วประมาณ 7-14 วัน

เราจึงต้องตระหนักและยอมรับว่า ไวรัสโอไมครอน จะทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่เราไม่ควรยอมรับหรือยอมจำนน ที่จะให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

เพราะเราสามารถป้องกันหรือควบคุมจำนวนผู้เสียชีวิตได้ ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้แก่ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

การเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ให้ครบทุกราย จะเป็นเครื่องมือสำคัญมาก ในการคุมจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยกว่าสมัยไวรัสเดลต้า ทั้งที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าสมัยไวรัสเดลต้าระบาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo