COVID-19

ปิดอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 1 สัปดาห์ เจอโควิดแพร่หมู่บ้านใกล้อุทยานฯ

โควิด-19 ระบาด สั่งปิดอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 1 สัปดาห์ เร่งค้นหาเชิงรุก ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ พบติดเชื้อใหม่เพิ่ม 96 ราย 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติกุยบุรี – Kui Buri National Park เรื่อง ประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า

ปิดอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ด้วยอำเภอกุยบุรี มีมติที่ประชุมในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และปลัดอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอกุยบุรี ให้อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของหมู่บ้านใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีแนวโน้วว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

กุยบัรี

ดังนั้น เพื่อเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปยังแหล่งอื่น จึงขอให้อุทยานฯ กุยบุรี ปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ด้านสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2565) พบผู้ป่วยใหม่ 96 ราย (ติดในจังหวัด 88 ราย ติดจากนอกจังหวัด 8 ราย

หัวหิน

สรุปคลัสเตอร์โควิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • คลัสเตอร์กลุ่มนักเรียนเล่นฟุตบอล โรงเรียนบ้านท่าขาม 4 ราย (สะสม 21 ราย)
  • คลัสเตอร์พนักงาน 3BB หัวหิน 4 ราย (สะสม 28 ราย)
  • คลัสเตอร์โรงเรียนรัชตวิทยาคม 2 ราย (สะสม 25 ราย)
  • คลัสเตอร์พนักงาน อบต.หนองพลับ 3 ราย (สะสม 11 ราย)
  • คลัสเตอร์แข่งกีฬาหมู่บ้าน ม.7 บ้านรวมไทย 12 ราย (สะสม 15 ราย)
  • คลัสเตอร์เครือญาติ หมู่ 1 ศิลาลอย 1 ราย (สะสม 27 ราย)
  • เพื่อนบ้าน หมู่ 1 ศิลาลอย 1 ราย (สะสม 28 ราย)

อ่านข่าวเพิ่มเติม