COVID-19

ฉีดวัคซีน ‘เข็มกระตุ้น’ ที่บางซื่อ ‘แจ้งก่อน’ ได้ จะรับบริการแบบไหน ถ้า ‘ไม่แจ้ง’ จะฉีดเต็มโดสเข้ากล้ามเนื้อ

ย้ำอีกรอบ ฉีดวัคซีนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้ประชาชนเลือกว่าจะรับ แบบครึ่งโดส ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือชั้นผิวหนัง ถ้าไม่แจ้งจะฉีดเต็มโดสเข้ากล้ามเนื้อ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมติคณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่พิจารณาจากผลการศึกษาในไทยและต่างประเทศ ของการฉีดวัคซีน mRNA เข้าชั้นผิวหนัง และการฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส มีประสิทธิผลใกล้เคียงกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาดปกติ และเกิดผลข้างเคียง / อาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า

เข็มกระตุ้น

แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ใน 3 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกดังนี้

  1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose เป็นรูปแบบการให้บริการหลักของศูนย์ฯบางซื่อ
  2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose
  3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID) ขนาดยา 10 mcg/dose

เข็มกระตุ้น

ทั้งนี้ การรับวัคซีน อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน ท่านมีนัดรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแล้ว ในวันที่มาฉีด หากต้องการรับวัคซีน รูปแบบฉีดเข้าชั้นผิวหนังหรือฉีดครึ่งโดส (ข้อ2และ3) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองก่อนเข้าฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ วัคซีนมีเพียงพอ การให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo