COVID-19

‘สุชาติ’ ส่ง ‘ธิวัลรัตน์’ ลงพื้นที่สมุทรสาคร ให้กำลังใจผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3

“สุชาติ” มอบหมาย ที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 ที่ เซ็นทรัล มหาชัย

วันนี้ (28 ม.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (Booster Dose) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ถนนพระราม 2 โดยมีนางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมด้วย

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน จึงมีนโยบายเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นโควิดสายพันธุ์โอไมครอน

IMG 6559

พร้อมกำชับ ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเต็มที่ และมอบมาตรการสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุมกัน และลดความรุนแรงของโรค

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัยแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนผู้ประกันตน ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 65,521 คน มีเจ้าหน้าที่แพทย์ และพยาบาล จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน มีศักยภาพการฉีดได้วันละ 1,300 คนต่อวัน โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นางธิวัลรัตน์ บอกด้วยว่า นายสุชาติ พอใจกับการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีน ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคิวนัดหมายล่วงหน้า ให้ผู้ประกันตนที่มารับบริการได้เตรียมตัวมาก่อน โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดคิวการฉีดวัคซีน ให้สถานประกอบการตามลำดับการแจ้งความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนตามที่ได้สำรวจข้อมูล และนายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

ที่ผ่านมา นายจ้าง จะได้รับการประสานผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมลจากสำนักงานประกันสังคม แจ้งวัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นายจ้าง/ฝ่ายบุคคล จัดผู้ประกันตนเข้ารับบริการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัด และระยะเวลาการรอคอย

IMG 6692

ผู้ประกันตนที่ได้รับคิวนัดหมาย สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึง 20 จุดฉีด และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด (สงขลา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา) รวม 13 จุดฉีดวัคซีน

นางธิวัลรัตน์ ยังได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจแก่บุคลากร ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันให้บริการแก่ผู้ประกันตนเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และที่สำคัญขอขอบคุณผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มารับการฉีดวัคซีน ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นกำลังใจให้กันและกัน ช่วยกันยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19

ขอให้ทุกคนมั่นใจว่า กระทรวงแรงงานพร้อมดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการวัคซีนโควิด-19 อย่างแน่นอน

ผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

IMG 6641

อ่านข่าวเพิ่มเติม