COVID-19

‘เงินกู้’ เหลือ 1.56 แสน คลังยัน ‘เพียงพอ’ รับมือโควิด

คลังเผย มีวงเงินเหลือ 1.56 แสนล้านบาท จากพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท เพียงพอรองรับสถานการณ์โควิด ชี้สำนักงบฯ เตรียมงบกลางรองรับ

วันนี้ (28 ม.ค.) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2565 คณะรัฐมนตรี อนุมัติแล้ว 44 โครงการ วงเงินรวม 343,733.71 ล้านบาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายทั้งหมด 261,959.03 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 76.21% ยังมีวงเงินคงเหลือ 156,266.29 ล้านบาท โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กู้เงินแล้ว 273,166 ล้านบาท

ppp 1

แบ่งเป็น

แผนงานที่ 1 สำหรับด้านการแพทย์และสาธารณะสุข กรอบวงเงิน 110,000 ล้านบาท คงเหลือ 118.58 ล้านบาท

แผนงานที่ 2 ช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย กรองวงเงิน 220,000 ล้านบาท คงเหลือ 69,190.79 ล้านบาท

แผนงานที่ 3 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม กรอบวงเงิน 170,000 ล้านบาท คงเหลือ 86,956.39 ล้านบาท

นายพรชัย กล่าวอีกว่า หากมีการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่เข้ามาในปี 2565 อีกครั้ง จากประมาณการของ สศค. มองว่ายังมีความเพียงพอ เนื่องจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 3 แผนงาน โดยความจำเป็นในการเร่งบริโภค รัฐบาลได้อุดหนุนระดับหนึ่งแล้ว ส่วนการดูแลโควิดยังมีงบกลางที่สำนักงบประมาณจัดเตรียมไว้แล้ว ก็จะควบคุมการระบาดโควิดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม