COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้ยังทรงตัว! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 334 ราย เสียชีวิตอีก 1 ราย

โควิดชลบุรีวันนี้ยังทรงตัว! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 334 ราย สะสม 15,617 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 19 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 4,105 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานโควิดชลบุรีวันนี้ยังทรงตัว! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 334 ราย สะสม 15,617 ราย อาการหนักวันนี้ 3 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เสียชีวิตสะสม 19 ราย อยู่ระหว่างรักษาอีก 4,105 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 334 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 16 ราย สะสม 646 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 171 ราย
2. CLUSTER บริษัท บางกอกเจริญมิตร (1972) จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 18 ราย
3. CLUSTER ผู้ที่เดินทางไปทอดผ้าป่าต่างจังหวัด ในวันที่ 14-16 ม.ค. 2565 สถานที่ขึ้นรถ ณ วัดท้องคุ้ง อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 19 ราย
4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 16 ราย
5. บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย
6. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย ดังนี้
6.1 กทม. 2 ราย
6.2 จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย
6.3 จังหวัดลำปาง 1 ราย
6.4 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
6.5 จังหวัดสระแก้ว 1 ราย
7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
7.1 ในครอบครัว 78 ราย
7.2 จากสถานที่ทำงาน 50 ราย
7.3 บุคคลใกล้ชิด 22 ราย
7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 10 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 120 ราย

โควิดชลบุรี

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 510,853 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 925 คน ปอดอักเสบ 3 ราย ใส่ท่อหายใจ 1 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิต

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,848,044 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,496 คน ปอดอักเสบ 21 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 8 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 93,966 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 387,063 คน รวม 481,029 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 324 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,872 คน ปอดอักเสบ 24 ราย ใส่ท่อหายใจ 7 ราย และเสียชีวิต 10 ราย

โควิดชลบุรี

ผู้ป่วยอาการหนัก – เสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 3 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสามราย) และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 59 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง (มีประวัติการรับวัคซีนสองเข็ม เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK