COVID-19

‘WHO’ มองโควิด-19 ไม่ได้หยุดที่โอไมครอน ไวรัสปรับตัวหลบภูมิคุ้มกันเก่งขึ้น

“ดร.อนันต์” เผย WHO คาดการณ์อนาคตโควิด-19 ไม่น่าหยุดอยู่ที่โอไมครอน ชี้ไวรัสจะเปลี่ยนแปลงปรับตัว หลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้มากขึ้น เมื่อคนฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และนักไวรัสวิทยา โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ยกข้อมูล  WHO มองไวรัสโรคโควิด-19 ในปี 2565 นี้ไม่น่าหยุดที่โอไมครอน โดยระบุว่า

หลบภูมิคุ้มกัน

น่าสนใจที่ว่า WHO คิดว่าไวรัสจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกเรื่อย ๆ และ ไวรัส VOC ที่จะมาแทนโอไมครอน จะมีปรับตัวให้เข้ากับโฮสต์ได้ดีขึ้น (more fit) ไม่จำเป็นต้องเป็นไวรัสที่มีความรุนแรงน้อยลงกว่าเดิม (could be more or less severe) และที่สำคัญคือ ไวรัสตัวนั้นมีแนวโน้มหนีภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น (further immune escape)

WHO เชื่อว่า แรงผลักสำคัญที่ทำให้ไวรัสปรับตัวไปในรูปแบบนั้น เป็นเพราะภูมิคุ้มกันในหมู่ประชากรมนุษย์ที่มากขึ้นจากวัคซีน และ การติดเชื้อจากธรรมชาติ ซึ่ง ไวรัสจำเป็นต้องอยู่รอดด้วยการปรับตัวหนีภูมิเหล่านั้น

ดร.อนันต์ 2

WHO คาดการณ์ว่า วัคซีนคงต้องมีปรับแน่นอน เพื่อให้เข้ากับไวรัสที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงจุดที่วัคซีนปัจจุบันมีประสิทธิภาพน้อยลงมากจนเกินไป โดยการปรับวัคซีนจะบ่อยแค่ไหน ทุกปี หรือ ทุกกี่ปียังไม่ได้มีการตัดสินใจ

ที่มา WHO : Global COVID-19 situation and way forward (Jan 23rd 2022)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo