COVID-19

ฉีดวัคซีนด่วน!! ‘หมอเฉลิมชัย’ เตือนไม่ฉีดวัคซีน ป่วยหนักเข้าไอซียูมากกว่าคนฉีดวัคซีน 4-15 เท่า

อย่าคิดว่าโอไมครอนไม่รุนแรง “หมอเฉลิมชัย” เผยคนไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ป่วยหนักจนต้องเข้าไอซียู มากกว่าคนที่ฉีดวัคซีน 4-15 เท่า 

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย เปิดข้อมูลพบ ผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิด ป่วยหนักจนต้องเข้าไอซียู มากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนสูงมากถึง 4-15 เท่าตัว นับเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงในการป่วยหนักจากโควิด โดยระบุว่า

หมอเฉลิมชัย

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า วัคซีนสามารถป้องกันหรือลดการติดโควิดได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด
และการลดการติดเชื้อนั้น น้อยกว่าการลดการป่วยหนักหรือการเสียชีวิต

จึงมักมีคำถามอยู่เสมอว่า แล้วผู้ที่ฉีดวัคซีนจะช่วยลดการป่วยหนักหรือการเสียชีวิต ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนสักกี่เท่าตัว

ผู้เขียนลองพยายามรวบรวมตัวเลขจากประเทศแคนาดา โดยเฉพาะในรัฐ Ontario พบตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้

หลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโอไมครอน ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ติดเชื้อได้ง่าย แต่ติดแล้วมักจะมีอาการไม่รุนแรงมากนัก

แคนาดาก็พบความจริงว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าระลอกที่แล้วซึ่งเกิดจากเดลตาเป็นจำนวนมาก
แต่ที่คาดว่าจะพบผู้ป่วยหนักในไอซียูน้อยลง กลับไม่เป็นความจริง

หมอเฉลิมชัย 4

ขณะนี้โรงพยาบาลในแคนาดาหลายแห่ง เช่น Toronto General มีผู้ป่วยหนักเข้าไอซียูจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

พบผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วเข้าไอซียูเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับ 2 สัปดาห์ก่อนหน้า

ที่น่าสนใจคือ ในผู้ป่วยหนักที่เข้าไอซียูนั้น ส่วนใหญ่หรือ 70% เป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และพบคนที่ไม่มีโรคประจำตัวและอายุน้อยลง คืออยู่ในช่วง 20-40 ปีเพิ่มมากขึ้น

ในขณะที่แคนาดา มีผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพียงแค่ 13% ฉีดวัคซีนแล้ว 87% คิดเป็นผู้ฉีดวัคซีนมากกว่า 6.7 เท่า
ในไอซียูพบผู้ฉีดวัคซีนแล้วเพียง 30% และไม่ได้ฉีดวัคซีนสูงถึง 70% คิดเป็นความแตกต่าง 2.3 เท่า

เมื่อนำมาคำนวณแล้วพบว่า คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้าไอซียูมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีน 15.6 เท่า ( 6.7 × 2.3 เท่า)

ในขณะเดียวกันการเก็บตัวเลขในเขต Ontario คนที่นอนไอซียู 343 ราย พบว่าฉีดวัคซีน 167 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน 176 ราย เมื่อคิดสัดส่วนของจำนวนผู้ฉีดวัคซีนที่มีมากกว่าถึง 6.7 เท่า จึงทำให้พบว่าคนไม่ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงเข้าไอซียูมากกว่า 6.7 เท่า

LINE ALBUM covid Omicron ๒๒๐๑๒๓

และพบว่าจำนวนผู้ที่ต้องนอนโรงพยาบาลจากป่วยเป็นโควิด ในเขต Ontario เป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีน 171 รายต่อล้านประชากร ในขณะที่เป็นกลุ่มไม่ฉีดวัคซีน 762 รายต่อล้านประชากร ซึ่งสูงกว่ากันถึง 4.5 เท่า

จนหมอแคนาดาบอกว่า เดิมก็ทราบกันอยู่ว่า โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดโควิดแล้วป่วยหนัก

แต่ขณะนี้ต้องนับปัจจัยไม่ยอมฉีดวัคซีน เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงอีกอันหนึ่ง ที่ทำให้ป่วยหนักจากโควิด

เพราะพบกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนต้องเข้าไอซียูเพราะป่วยหนักมากกว่า 4-15 เท่าตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม