COVID-19

เช็คที่นี่!! สงสัยว่าติดโควิด-19 รวมไกด์ไลน์ทุกขั้นตอน ทั้งกทม. ต่างจังหวัด

สปสช. รวมวิธีปฏิบัติตัว ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 จากตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมแนวปฏิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ติดโควิด-19

ก. ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19

ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR) ให้เข้าสู่ระบบการรักษาตามนี้

กทม. โทร.เบอร์สายด่วนของแต่ละเขต (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร: https://bit.ly/3FBOgvw ) หรือ โทรสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 กด 2 หรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @BKKCOVID19CONNECT หรือคลิก https://bit.ly/3Iuw7Si

ต่างจังหวัด โทร. Call Center ของจังหวัดหรืออำเภอ (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด)

ทั้ง กทม.และต่างจังหวัด หากไม่ทราบหรือไม่สะดวกโทร.ตามรายละเอียดข้างต้น สามารถติดต่อได้ ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ต่อไปนี้

1. โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

2. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

  • เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19
  • เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

ติดโควิด

นโยบายของรัฐบาลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่การรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หากสภาพบ้านไม่พร้อม จะเข้าสู่การรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation)

หลังจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 โทร.แจ้งตามระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าหน้าที่โทร.กลับเพื่อประเมินอาการภายใน 6 ชั่วโมง หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

กรณี โทร.สายด่วน 1330 ไม่ติด เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล สปสช.จัดเจ้าหน้าที่โทรกลับสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ

การดูแลเมื่อเข้าระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

  • ติดตามอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 1 ครั้ง,
  • เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
  • ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่น ๆ
  • ส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ
  • หากมีอาการเปลี่ยนแปลง แจ้งหน่วยบริการ เพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์
  • ประสานส่งต่อโรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้น

หมายเหตุ บางรายการ เช่น ส่งอาหาร, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง

กรณีมีอาการปานกลาง หรือมีปัจจัยเสี่ยง ส่งรักษาในโรงพยาบาลสนาม ฮอสพิเทล หรือโรงพยาบาล

LINE ALBUM cell virusโควิดใน ม ๒๒๐๑๒๒ 0

ข.ตรวจ ATK ที่หน่วยตรวจเชิงรุก

หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินอาการและส่งเข้าสู่ระบบการรักษาตามรายละเอียดข้างต้น แต่หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับใน 6 ชั่วโมง ให้ โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

ค.ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 แต่ตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียว ผลเป็นลบ แต่ยังมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

หากมีอาการดังกล่าว ให้ตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจะนำท่านเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอน แต่หากไม่ติดเชื้อแต่มีประวัติเสี่ยง ให้กักตัวเองและตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน แต่หากไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว

ง.กรณีชาวต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19

หากมีบัตรประกันสุขภาพที่เคยซื้อไว้ ติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ หากไม่มีบัตรประกันสุขภาพ โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

อ่านข่าวเพิ่มเติม