COVID-19

‘หมอมนูญ’ ลั่นไม่จำเป็นต้องฉีดเข็ม 4-5-6 เพราะในที่สุดทุกคนต้องติดเชื้อโอไมครอน

“หมอมนูญ” เปิดตัวเลขภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนกระตุ้น เผยเข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6 ไม่จำเป็น ต่อให้มีวัคซีนจำเพาะสู้โอไมครอนก็ไม่จำเป็น เพราะถึงตอนนั้น ทุกคนคงติดเชื้อโอไมครอนไปแล้ว

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ชี้ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 4 เข็ม 5 เข็ม 6 หรือต่อให้มีวัคซีนสำหรับโอไมครอนโดยเฉพาะ เพราะทุกคนคงติดเชื้อโอไมครอนไปแล้ว โดยระบุว่า

LINE ALBUM นพยงธีระวัฒน์มนูญ ๒๒๐๑๒๒

กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเข็มที่ 4 ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และได้รับวัคซีนเข็ม 3 สามเดือนขึ้นไป

ผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ได้ฉีดวัคซีนตั้งต้นด้วยซิโนแวค 2 เข็ม เดือนเมษายน 2464
ได้ตรวจระดับแอนติบอดีต่อโปรตีนส่วนที่เป็นปุ่มหนามของไวรัสโควิด-19 SARS-CoV2 IgG (Anti Spike) 6 สัปดาห์หลังจากโดสที่ 2 ของซิโนแวคได้ค่า 1,752 AU/ml

ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นเข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์เข็มแรก ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เดือน หลังฉีดซิโนแวค
ตรวจระดับแอนติบอดี 9 สัปดาห์หลังแอสตร้าเซนเนก้าได้ค่า 12,173 AU/ml

ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 เป็นเข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์เข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา 4 เดือนหลังฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ตรวจระดับแอนติบอดี 7 สัปดาห์หลังโมเดอร์นาได้ค่ามากกว่า 40,000 AU/ml

การที่ระดับแอนติบอดีขึ้นสูงหลังการฉีดเข็มกระตุ้น ไม่ได้บอกว่าจะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน แต่เป็นสัญญาณที่ดีว่า ถ้าติดเชื้อสามารถลดความรุนแรงของโรค ลดการป่วยหนักเข้านอนในรพ.และลดการเสียชีวิตได้

หมอมนูญ 2

ล่าสุดมีรายงานจากประเทศอิสราเอล ถึงจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 4 เข็มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ก็ยังติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนได้ (ดูรูป) แต่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือบางคนไม่มีอาการ

Dr.Janet Woodcock หัวหน้าองค์การอาหารและยา (FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแพทย์อีกท่านหนึ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ในที่สุดคนอเมริกันเกือบทุกคนจะติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน (ดูรูป)

คนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม กระตุ้นบูสเตอร์ 2 เข็มด้วยแอสตร้าเซนเนก้าและไฟเชอร์หรือโมเดอร์นา รวมเป็น 4 เข็ม ตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดเข็มวัคซีนเข็มที่ 5 หรือ 6 (เป็นเข็มกระตุ้นบูสเตอร์เข็มที่ 3 หรือ 4)

สำหรับคนที่ได้รับแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม กระตุ้นบูสเตอร์ด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา 1 เข็ม ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องกระตุ้นด้วยการฉีดเข็ม 4 หรือเข็ม 5

ต่อให้มีวัคซีนรุ่นใหม่ที่กำลังผลิตขึ้นมาจำเพาะเจาะจงกับสายพันธุ์โอไมครอนก็ตาม เพราะทุกคนคงติดเชื้อโอไมครอนไปแล้ว ก่อนหน้าที่วัคซีนรุ่นใหม่จะออกมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม