COVID-19

เปิดสูตรวัคซีน ‘เข็ม 4’ อิงเข็ม 3 เป็นหลัก ห่าง 3 เดือน

เปิดสูตรวัคซีน ‘เข็ม 4’ หากเข็มสามเป็นแอสตร้าฯให้ฉีดแอสตร้าฯ ห่าง 3 เดือน ส่วนใครเข็ม 3 ไฟเซอร์ให้เข็ม 4 เป็นไฟเซอร์ ห่าง 3 เดือนเช่นกัน ตอนนี้คนไทยได้วัตซีนปีกแขนไปแล้วกว่า 110 ล้านโดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้เปิดเผยถคงแนวทางการฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 ดังนี้ ผู้ที่รับเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ให้รับเข็มที่ 3 เป็นแอสตร้าฯ โดยรับห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป ผู้ที่รับเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าฯ เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าฯ ให้รับเข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ โดยรับห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๒๐๑๒๑

ส่วนแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ผู้ที่รับซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยแอสตร้าฯ ให้รับเข็มที่ 4 เป็นแอสตร้าฯ ห่างจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป ผู้ที่รับซิโนแวค 2 เข็ม ตามด้วยไฟเซอร์ ให้รับเข็มที่ 4 เป็นไฟเซอร์ ห่างจากเข็มที่ 3 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 0.สนาม ๒๒๐๑๒๑

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซันโควิด19 (วันที่ 20 ม.ค.) รวมทั้งสิ้น 110,799,936 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 51,922,910 , เข็มสอง 47,834,174 , เข็มสามขึ้นไป (เข็มสี่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า และผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ) 11,042,852

อ่านข่าวเพิ่มเติม