COVID-19

โควิดชลบุรีวันนี้!! ติดเชื้อเพิ่ม 482 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 9 ราย ดับอีก 2 ราย

โควิดชลบุรีวันนี้!! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 482 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ถึง 9 ราย ติดเชื้อสะสม 13,529 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 13 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานยอดโควิดชลบุรีวันนี้!! ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 482 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ถึง 9 ราย ติดเชื้อสะสม 13,529 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสม 13 ราย อยู่ระหว่างรักษา 6,206 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 482 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 40 ราย สะสม 526 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 112 ราย
2. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย
3. บุคลากรทางการแพทย์ 9 ราย
4. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย ดังนี้
4.1 กทม. 1 ราย
4.2 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย
5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
5.1 ในครอบครัว 147 ราย
5.2 จากสถานที่ทำงาน 100 ราย
5.3 บุคคลใกล้ชิด 16 ราย
5.4 ร่วมวงสังสรรค์ 10 ราย
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 21 ราย
7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 124 ราย

โควิดชลบุรี

สถิติการฉีดวัคซีน

ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,839,522 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,049 คน ปอดอักเสบ 22 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 5 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 96,789 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 392,762 คน รวม 489,551 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 291 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 7,189 คน ปอดอักเสบ 16 ราย ใส่ท่อหายใจ 6 ราย และเสียชีวิต 8 ราย

ผู้ป่วยอาการหนัก-ผู้เสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 3 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนสองราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (อายุ 86 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งราย)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

โควิดชลบุรี

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์ ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่น ๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

ขณะที่สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK