COVID-19

เพิ่ม ‘ศูนย์ฉีดวัคซีน’ ในกรุงเทพ เร่งฉีด ‘เข็มกระตุ้น’

เพิ่มศูนย์ฉีดวัคซีนในกรุงเทพ เร่งฉีดเข็มกระตุ้นให้ประชาชน เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๒๐๑๑๗ 1

ในพื้นที่ กทม. แม้จะมีหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร ดูแลเป็นหลัก แต่กรมการแพทย์ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้แก่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยสถาบันโรคผิวหนังและหน่วยงานเครือข่าย, ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ และศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และศูนย์ฉีดวัคซีน เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ โดยโรงพยาบาลเลิดสิน

เพื่อเสริมการดำเนินการ ช่วยเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน รวมถึงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมจัดบริการให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ใน กทม. ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม