COVID-19

ด่วน!!ร้านดัง ‘ชัยโภชนา’ ซอยสามัคคี นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด ใครไป 12-20 ม.ค. ทำตามนี้

สสจ.นนทบุรี แจ้งด่วน ใครไปร้านชัยโภชนา ซอยสามัคคี ช่วงวันที่ 12-20 มกราคม 2565 ให่ลงทะเบียนเฝ้าระวัง สอบสวนโรค หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

เพจเฟซบุ๊ก นนทบุรีทูเดย์ โพสต์แจ้งข่าวจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอให้ประชาชนที่เข้าไปในสถานที่ต่อไปนี้

 ชัยโภชนา

  • ร้านชัยโภชนา ซอยสามัคคี ระหว่าง 14 – 20 มกราคม 2565

ผู้ที่ไปใช้บริการในช่วงดังกล่าว ให้ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริง ตาม QR Code เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค เนื่องจากมีผู้ยืนยันติดเชื้อโควิด19 ในสถานที่ดังกล่าว

หลังจากลงทะเบียน ขอให้ท่านและครอบครัว ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน หลังจากไปที่ร้านดังกล่าว ตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือ หลังจากไปสถานที่ 3-5 วัน

นนทบุรี

2. งดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือ สถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และงดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น

3. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

สังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วันท่านที่สงสัยว่ามีอาการป่วย หรือ เสี่ยงติดเชื้อ เช่น สัมผัสใกลชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ มีอาการติดเชื้อ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 061-3945402, 061-3945403, 061-1722534, 061-1742260

อ่านข่าวเพิ่มเติม