COVID-19

ทำอย่างไร ? เมื่ออยู่ร่วมบ้านกับ ‘ผู้สูงอายุ- ผู้ป่วยติดเตียง’ ช่วงโควิด-19 ระบาด

โควิดระบาด ทำอย่างไร ? เมื่ออยู่ร่วมบ้านกับ ‘ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง’ ในช่วงโควิด-19 ระบาด เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตหากติดเชื้อ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้คำแนะนำเมื่อต้องอยู่ร่วมบ้านกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในช่วงการระบาดของโควิด 19 เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตหากติดเชื้อ

โควิดระบาด

โดยให้แยกห้องนอนผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียง ออกจากคนอื่น หากพื้นที่จำกัด ให้ใช้แผ่นกั้นห้อง หรือผ้าม่าน และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท แยกของใช้และการทำความสะอาด แยกภาชนะ และเครื่องใช้เป็นส่วนตัวรวมถึงการทำความสะอาด

กำหนดพื้นที่แยกจากกัน เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร แยกจุดกินอาหาร พักผ่อน ห้องน้ำ กำหนดจุดวางอาหาร สิ่งของให้ผู้สูงวัยมารับด้วยตนเองและวางเจลแอลกอฮอล์ไว้เพื่อล้างมือ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ก๊อกน้ำ

โควิดระบาด

สังเกตอาการผู้สูงอายุทุกวัน วัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง สังเกตอาการหายใจ หากมีการติดเชื้อ อาจซึมลง ทานน้อยลง หายใจเหนื่อย ดูแลสภาพจิตใจ คุยกับผู้สูงอายุผ่านโทรศัพท์ วิดีโอคอลหรือถ่ายภาพส่งหากันบ่อยๆ

กรณีดูแลผู้สูงอายุ ใช้ผู้ดูแลเพียงคนเดียว ไม่เปลี่ยนคน ควรเป็นคนที่อยู่ติดบ้าน ติดต่อคนภายนอกน้อยที่สุด สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือทุกครั้ง ที่พยาบาลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่หายใจลำบากหรือว่าช่วยตนเองไม่ได้ ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยให้

อ่านข่าวเพิ่มเติม