COVID-19

ผลวิจัยยุโรปชี้ ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม กระตุ้นด้วย mRNA พอสู้โอไมครอนไหว

ดร.อนันต์ เปิดผลวิจัยฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ อาการรุนแรงจากโอไมครอนได้น่าพอใจ

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และนักไวรัสวิทยา โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana เปิดผลวิจัยยุโรป ชี้ชัดระดับภูมิคุ้มกัน จากผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม กระตุ้นด้วย วัคซีน mRNA สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันอาการรุนแรงจากโอไมครอนได้ โดยระบุว่า

วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม

ข้อมูลการศึกษาระดับภูมิคุ้มกัน ในผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย (Sinovac หรือ Sinopharm) ครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มกระตุ้นด้วย mRNA (Pfizer หรือ Moderna) ออกมา สอดคล้องกับผลที่ทาง ศิริราช และ สวทช รายงานไปครับ

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยของทีมวิจัยจากหลายประเทศเช่น สวีเดน อิตาลี เยอรมนี ซึ่งหายากครับ เพราะประเทศในยุโรป มักไม่ใช้วัคซีนเชื้อตายกัน

ทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลจากซีรั่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม และ กระตุ้นด้วย mRNA เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ mRNA 2 เข็ม ที่ก่อนและหลังเข็มสอง 85 วัน และ มีกลุ่มที่ได้ mRNA 3 เข็มภายใน 85 วันด้วย

ดร.อนันต์

ข้อมูลระดับแอนติบอดีต่อ RBD ของโอไมครอน กลุ่มเชื้อตาย 2 เข็มที่กระตุ้นด้วย mRNA อยู่ในระดับประมาณ 665 BAU/ml เมื่อเทียบกับ กลุ่มวัคซีน mRNA 3 เข็ม ที่ 475 BAU/ml ถือว่าสูงกว่าเล็กน้อยครับ

น่าสนใจว่ากลุ่มคนที่เคยติดเชื้อและได้รับวัคซีน mRNA มา ได้ค่าแอนติบอดีที่ 388.6 BAU/ml ซึ่งน้อยกว่า 2 กลุ่มแรก

ทีมวิจัยไม่ได้ลงไปที่ neutralizing antibody แต่ดูที่ระดับของ memory B cell และ T cell ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังมีจำกัดในการศึกษาก่อนหน้านี้ ซึ่งตัวเลขของ B และ T cell สอดคล้องกับระดับแอนติบอดีครับ

ดร.อนันต์2

แต่เสียดายข้อมูลชุดนี้ทีมวิจัยไม่ได้นำ mRNA 3 เข็มมาเปรียบเทียบกับกลุ่ม เชื้อตายที่ได้รับเข็มกระตุ้น จากระดับของ memory B cell ที่ 1115 เทียบกับ mRNA 2 เข็มภายใน 85 วันที่ได้ 341 ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับ

เช่นเดียวกับระดับ T cell ของกลุ่มกระตุ้นจากเชื้อตาย ที่ได้ 53.5 เทียบกับ mRNA 2 เข็มที่ 15

การศึกษานี้ยังใช้ n น้อยไปนิดครับ แต่ผลออกมาแบบนี้ก็เป็นข่าวดีครับว่า คนที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายมา อาจมีภูมิที่สามารถกระตุ้นทั้ง B และ T cell ให้ป้องกันการติดเชื้อ และ อาการรุนแรงจากโอไมครอนได้ดีในระดับที่น่าพอใจครับ

เอกสารอ้างอิง https://www.medrxiv.org/con…/10.1101/2022.01.04.22268755v2

อ่านข่าวเพิ่มเติม