COVID-19

พ่อแม่ต้องรู้!! เช็คอาการเบื้องต้น ลูกติดโควิด เจอสัญญาณต่อไปนี้ พบแพทย์ทันที

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เผยสัญญาณเบื้องต้น ลูกติดโควิด แนะตั้งสติอย่าตกใจ พาลูกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ห่วงเด็กอายุ 5-11 ปี ยังไม่ฉีดวัคซีน

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก เช็คอาการเบื้องต้น ลูกติดโควิด ควรรับการรักษาดูอาการในรพ. เมื่อมีอาการไข้สูง 39 องศา หายใจเร็ว ซึมไม่รับประทานอาหาร พร้อมเข้ารับวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อ

ลูกติดโควิด

 

นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็ก กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อและอัตราการครองเตียงของเด็กขณะนี้ไม่ได้มากขึ้นกว่าปกติ แต่คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลก

ทั้งนี้เนื่องจากเด็กอายุ 5-11 ปี เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่ใช่เชื้อมีความรุนแรงมากขึ้น แต่ต้องป้องกันไม่ให้มีจำนวนป่วยมาก ไม่เช่นนั้นอาจมีอาการรุนแรงได้

สำหรับกลุ่มอาการของเด็กที่พบ มีอาการคล้ายไข้หวัด อาการน้อยมาก ถึง 50% มีไข้ ไอ หรือบางคนอาจมีอาการท้องเสีย

หากผู้ปกครองไม่แน่ใจให้ตรวจ ATK ในเด็กได้แต่ต้องอาศัยคนช่วยจับศีรษะ ป้องกันเด็กดิ้น ใช้การป้ายน้ำมูกตรวจเชื้อ และไม่จำเป็นต้องแยกสายพันธุ์ การรักษาเน้นตามอาการเพียง 3-4 วันก็หาย

เด็ก

ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยสีแดง สีส้ม มีเพียงสีเหลือง 1 คน จากจำนวนเตียงของสถาบัน 70 เตียง และมีเตียงสีแดง สำหรับทารกแรกเกิด และเด็กโต รวม 13 เตียง และผู้ป่วยเด็กติดเชื้อต้อง Home Isolation (HI) 60 คน

ขณะที่สัดส่วนของเด็กป่วยติดเชื้อโควิด ในช่วงเดลตาพบประมาณ 10 % และปัจจัยของการติดเชื้อยังเป็นเรื่องของการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่มีการติดเชื้อ เพราะส่วนใหญ่เด็กอยู่กับบ้าน

ส่วนอาการหรือสัญญาณที่สมควรนำตัวเด็กมารับการรักษาดูอาการในรพ.นั้น เมื่อมีอาการไข้สูง 39 องศา หายใจเร็ว ซึมไม่รับประทานอาหาร ควรมาพบแพทย์ทันที พร้อมเข้ารับวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อ

ช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลเด็ก สายด่วน โทร.1330 (24ชม.) เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 หรือ แอด Line : @NHSO และ Line สปสช. คลิก https://page.line.me/nhso

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo