COVID-19

วัคซีน 2 เข็ม 3 เดือน ภูมิสู้โอไมครอนลดแทบไม่เหลือ ‘หมออนุตตร’ ลั่นฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ไว

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ กระตุ้นคนไทยฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงจากโอไมครอน พร้อมรวม 3 เหตุผลที่ทำให้อัตราการฉีดเข็ม 3 ยังน้อย

พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธาน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Anutra Chittinandana กระตุ้นฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 พร้อมรวมเหตุผลที่คนไทยยังมีอัตราฉีดเข็มที่ 3 น้อย ดังนี้

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

โพสต์เรื่องความจำเป็นที่ควรรับเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกันไปหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรัง เนื่องจากชัดเจนแล้วว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มไม่ว่าสูตรอะไรก็ตาม ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลตาจะลดลงมาก

ยิ่งเป็นสายพันธุ์โอไมครอนแล้ว ยิ่งลดลงแทบไม่เหลือเมื่อเวลาผ่านไปแค่ 3 เดือน และมีข้อมูลแล้วว่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด mRNA ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันการติดโอไมครอนได้บ้าง แต่ลดอาการป่วยรุนแรงจนต้องนอน รพ.ได้ดีขึ้นอย่างมาก

แต่พอมาดูร้อยละของการรับวัคซีนเข็ม 3 แล้ว จะเป็นว่านอกเหนือจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้กันเกือบหมดแล้ว จนเริ่มรับเข็ม 4 กันแล้ว ในกลุ่มที่ได้วัคซีนเชื้่อตายมาก่อน

พบว่ากลุ่มอื่น ๆ ยังได้รับการกระตุ้นเข็มที่ 3 กันน้อยมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ได้รับเข็ม 3 เพียง 8.2% และผู้ที่มีโรคเรื้อรังก็ได้รับแค่ 11.4%

ตอนนี้รัฐบาลจัดให้ผู้ที่รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว มารับเข็ม 3 กระตุ้นได้หลังเข็ม 2 ผ่านไป 3 เดือน และถ้า 2 เข็มแรกเป็นวัคซีนเชื้อตายให้รับเข็ม 3 ได้เลยหลัง 1 เดือน

ฉีดวัคซีน 1

คงมีหลายเหตุผลที่หลายคนยังไม่ยอมรับวัคซีนเข็ม 3

1. กลัวการรับวัคซีน

เนื่องจากมีอาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน 2 เข็มแรก หรือได้รับข่าวสารมากมายเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน โดยเฉพาะข่าวโจมตีเรื่องวัคซีน mRNA ที่แนะนำให้ใช้เป็นเข็ม 3 ว่าจะทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบ้าง มะเร็งเม็ดเลือดขาวบ้าง เกิดโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติบ้าง

ซึ่งแต่ละเรื่องที่โจมตีเป็นเพียงความคิดส่วนตัวตามทฤษฎีของแต่ละคน ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่ยืนยันสิ่งเหล่านั้น

ข้อมูลผลข้างเคียงสำคัญของวัคซีน mRNA มีเพียงการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งพบไม่บ่อยและส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและหายเอง ถ้าเปรียบเทียบความเสี่ยงจากการรับวัคซีน กับความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโควิด 19 แม้จะเป็นโอไมครอนก็ตาม

การเป็นโควิด 19 จะสร้างความลำบากกับผู้ที่เป็นมาก ผู้ป่วยโควิด 19 ต้องแยกตัวจากคนอื่น ถ้าเป็นผู้ป่วยก็ไม่มีใครมาเยี่ยม หากป่วยหนักยิ่งแย่

ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจึงแนะนำให้รับวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น และน่าจะดูตัวอย่างจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับเข็ม 3 กันแทบทุกคนแล้ว กลุ่มนี้น่าจะมีความรู้เรื่องวัคซีนดีที่สุดยังยอมรับวัคซีนเข็ม 3 และเป็นกลุ่มที่เรียกร้องให้ใช้วัคซีน mRNA อีกด้วย

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๒๐๑๑๐

2. ไม่รู้ว่าต้องรับการกระตุ้นเข็ม 3

เพราะคิดว่าได้แค่ 2 เข็มก็พอ ตอนนี้คงต้องรับรู้แล้วว่าเราต้องรับการกระตุ้นเข็ม 3 เนื่องจากวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นวัคซีนที่ผลิตจากสายพันธุ์ดั้งเดิม พอมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ และเวลาผ่านไปหลังเข็ม 2 ภูมิคุ้มกันจึงลดลงมาก

3. หาที่รับวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นไม่ได้

ตอนนี้รัฐบาลประกาศว่ามีวัคซีนเพียงพอจัดให้แล้ว และส่งวัคซีนให้กับทุกพื้นที่แล้ว แต่การบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไป คงต้องเร่งประชาสัมพันธ์และจัดระบบให้ง่ายในการรับวัคซีน ภาครัฐคงต้องสร้างความชัดเจน และทำให้ง่ายในการเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง

มารับวัคซีนเข็มที่ 3 กันครับ เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ถึงแม้ไม่อาจป้องกันการเกิดโควิด 19 ได้ แต่ป้องกันความรุนแรงของโรคได้ดีขึ้น เป็นการป้องกันตนเอง และยังช่วยลดความหนาแน่นของผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาลด้วยครับ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็มที่ 2 ตามนัด ยิ่งต้องรีบไปรับกันเลย เพราะตอนนี้ชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบโดยเฉพาะได้รับเข็ม 3 แล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo