COVID-19

ชลบุรีระทึก!! ยอดติดโควิดยังพุ่ง 767 ราย บางละมุงหนักสุด ดับเพิ่มอีก 2 ราย

โควิดชลบุรียังหนัก! ยอดติดเชื้อวันนี้พุ่ง 767 ราย บางละมุงหนักสุด ติดเชื้อสะสม 119,781 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 797 ราย อยู่ระหว่างรักษา 7,207 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR รายงานยอดติดเชื้อโควิดชลบุรีวันนี้พุ่ง 767 ราย บางละมุงหนักสุด ติดเชื้อสะสม 119,781 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 797 ราย อยู่ระหว่างรักษา 7,207 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โควิดชลบุรี

วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 767 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 22 ราย สะสม 5,687 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม 1,927 ราย
2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 37 ราย สะสม 696 ราย
3. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 19 ราย สะสม 215 ราย
4. Cluster นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 4 ราย สะสม 121 ราย
5. Cluster ร้าน LHAO HENG อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 21 ราย
6. Cluster ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 4 ราย สะสม 37 ราย
7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 15 ราย
8. บุคลากรทางการแพทย์ 12 ราย
9. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 33 ราย ดังนี้
9.1 กทม. 8 ราย
9.2 จังหวัดเชียงใหม่ 3 ราย
9.3 จังหวัดอุบลราชธานี 3 ราย
9.4 จังหวัดจันทบุรี 2 ราย
9.5 จังหวัดนครพนม 2 ราย
9.6 จังหวัดปราจีนบุรี 2 ราย
9.7 จังหวัดภูเก็ต 2 ราย
9.8 จังหวัดศรีสะเกษ 2 ราย
9.9 จังหวัดสมุทรสงคราม 2 ราย
9.10 จังหวัดขอนแก่น 1 ราย
9.11 จังหวัดชัยภูมิ 1 ราย
9.12 จังหวัดนครนายก 1 ราย
9.13 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย
9.14 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ราย
9.15 จังหวัดยโสธร 1 ราย
9.16 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย
10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
10.1 ในครอบครัว 112 ราย
10.2 จากสถานที่ทำงาน 91 ราย
10.3 บุคคลใกล้ชิด 44 ราย
10.4 ร่วมวงสังสรรค์ 59 ราย
11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 39 ราย
12. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 273 ราย

โควิดชลบุรี

สถิติการฉีดวัคซีน

วันที่ 10 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,814,545 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,835 คน ปอดอักเสบ 10 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 105,742 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 408,786 คน รวม 514,528 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 111 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 3,810 คน ปอดอักเสบ 11 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

ผู้ป่วยอาการหนัก-ผู้เสียชีวิต

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการวัคซีน), ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการวัคซีน) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK