COVID-19

ป้องกันตัวให้ดี!! ‘หมอธีระ’ เตือนระยะฟักตัว ‘โอไมครอน-เดลตา’

“หมอธีระ” เตือนระยะฟักตัว “โอไมครอน” เฉลี่ย 3 วัน “เดลตา” เฉลี่ย 4 วัน แนะถ้ารักและแคร์คนใกล้ชิด ต้องป้องกันตัวให้ดี หมั่นสังเกตอาการผิดปกติด้วย

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดผ่านทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า

หมอธีระ

ก่อนจะทำอะไรในชีวิตประจำวัน…

ขอให้ถามใจตนเองสักรอบ ว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อบ้างหรือไม่?

ถ้าใจตอบว่า “เสี่ยง”

ถามอีกคำถามว่า เลี่ยงได้ไหม?

ถ้าใจตอบว่า “ได้” ก็หันไปทำอย่างอื่นที่ปลอดภัย

ถ้าใจตอบว่า “ไม่ได้” หรือ “ถึงรู้ว่าเสี่ยง แต่ใจนั้นขอลอง” ก็ไปทำตามที่อยาก

เมื่อทำสิ่งนั้นกลับมาแล้ว จงสงสัยไว้ก่อนว่ามีโอกาสติดเชื้อ และจะมาแพร่ให้คนอื่นทั้งในบ้านและที่ทำงานได้

หมอธีระ

ถ้ารักและแคร์คนใกล้ชิด ก็ป้องกันตัวให้ดี หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ และตรวจคัดกรองเป็นระยะหลังจากสัมผัสความเสี่ยงมาอย่างน้อยในระยะหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น

Omicron ระยะฟักตัวเฉลี่ย 3 วัน

Delta ระยะฟักตัวเฉลี่ย 4 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK