COVID-19

นครพนมสั่งปิด 3 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์หมอลำ ติดแล้วกว่า 60 คน

นครพนมสั่งล็อกดาวน์ 3 หมู่บ้าน ใน ตำบลพิมาน ถึงวันที่ 12 มกราคมนี้ หวังสกัดคลัสเตอร์หมอลำ หลังมีกลุ่มเสี่ยงไปดูหมอลำจนมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 60 คน และมีกลุ่มเสี่ยงสูงรอผลตรวจอีกกว่า 200 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอนาแก และ อบต.พิมาน ประกาศล็อกดาวน์ 3 หมู่บ้านในตำบลพิมาน ประกอบด้วย บ้านดอนพัฒนาหมู่ 6 , บ้านดงน้อยหมู่ 9 และบ้านคลองเจริญหมู่ 10 ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคมนี้

การสั่งปิดดังกล่าวมีขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มเสี่ยงไปร่วมงานหมอลำ ในพื้นที่เขตติดต่อ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อ แล้วกว่า 60 ราย มีผู้ป่วยเสี่ยงสูงรอยืนยันผลตรวจกว่า 200 ราย จึงต้องปิดพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ห้ามเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อตรวจสอบคัดกรองหาผู้ป่วย ป้องกันการแพร่ระบาด

73DAB7AA6DE28CC52CD9BBF924224B7C

ขณะที่ นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System: ICS) จังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย ยอดรวมที่ 5,517 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในจังหวัด ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 28 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องติดต่อกัน 59 วัน มีหายป่วยกลับบ้าน 2 ราย

ผู้ป่วย 49 ราย  เป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี 3 ราย ภูเก็ต 2 ราย ขอนแก่น 1 ราย อุดรธานี 1 ราย และเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 42 ราย

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียง สำหรับรองรับการรักษาผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโควิดนั้น พบว่า มีเตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 820 เตียง ใช้ไป 34 เตียง คงเหลือ 786 เตียง

Home Isolation 29 เตียง เตรียมพร้อมเตียงโรงพยาบาลสนาม 538 เตียง รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 466 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 252 เตียง คงเหลือ 214 เตียง รวมเตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชนทั้งหมด 1,824 เตียง ใช้ไป 286 เตียง คงเหลือ 1,538 เตียง  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 401,675 คน คิดเป็น 64.96% เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็ม 2 แล้ว 337,304 โดส คิดเป็น 54.55% ฉีดเข็ม 3 จำนวน 36,727 ดดส คิดเป็น 5.94% ฉีดเข็ม 4 จำนวน 2,562 โดส คิดเป็น 0.41%

271700809 3040886979500198 3815596761598285457 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo