COVID-19

ยอดฉีดวัคซีนล่าสุด! จ่อทะลุ 103 ล้านโดส พบ 38 จังหวัดฉีดเข็มแรกยังไม่ถึง 60%

อัพเดทยอดฉีดวัคซีนล่าสุด! ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-27 ธ.ค. 64 รวม 102,975,259 โดส พบ 38 จังหวัดฉีดเข็มแรกยังไม่ถึง 60% เฉพาะกทม.ฉีดสะสมรวม 19,324,919 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ดังนี้

ยอดฉีดวัคซีน

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนในภาพรวม ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. เพิ่มขึ้น 293,316 โดส

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 36,548 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 122,442 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 134,326 ราย

ยอดฉีดวัคซีน

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-27 ธันวาคม 2564(304 วัน) 102,975,259 โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 51,069,197 ราย (คิดเป็น 70.9% ของประชากร)
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 45,545,487 ราย (คิดเป็น 63.2% ของประชากร)
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 6,360,575 ราย (คิดเป็น 8.8% ของประชากร)

38 จังหวัดฉีดเข็มแรกไม่ถึง 60%

ส่วนของความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ของประชากรทั้งหมด ยังมีมากถึง 38 จังหวัดที่ยังฉีดเข็มแรกไม่ถึง 60% และมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เกิน 60% แล้ว 20 จังหวัด และการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เกิน 70% เพียง 19 จังหวัด

ยอดฉีดวัคซีน

ยอดฉีดวัคซีนสะสมใน กทม.

ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.เพิ่มขึ้น 30,083 โดส ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนสะสมรวม 19,324,919 โดส โดยแบ่งเป็น

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 9,255,944 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 8,451,396 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 1,617,579 ราย

ยอดฉีดวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม