COVID-19

โหลดด่วน!! แอป ‘QueQ’ ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกขั้นตอนเช็คเลย

กทม. เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอป “QueQ” พร้อมแนะนำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียนผ่านแอป จองสถานที่ฉีด เอกสารที่ต้องใช้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รีบเข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน

จองคิวฉีดวัคซีน

ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ คือ โอไมครอน (Omicron) กำลังระบาดในหลายประเทศ การรับวัคซีนโควิด-19 จะช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรง หากมีการติดเชื้อเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็ว

ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องทุกวัน ทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ชุด CCRT เดินเท้าเข้าไปให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านหรือชุมชน การจัดรถบริการ ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ให้บริการในจุดต่างๆ ที่ประชาชนไม่สะดวกเดินทางมายังจุดบริการวัคซีน

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ  เพื่อเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 11 แห่ง

กทม

ในอนาคตอยู่ระหว่างการเพิ่มจุดให้บริการวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดด้วย

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ประกอบด้วย

  • เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  • เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก
  • เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร
  • เข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

ช่องทางจองคิวฉีดวัคซีน มี 3 ช่องทาง ได้แก่

แอป

ช่องทางที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนัดหมายขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน QueQ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

1. สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ

2. เข้าแอปพลิเคชัน QueQ เลือก ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.

3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ ได้แก่ ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีน กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

หรือเลือกรับวัคซีน ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป

5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

กูเกิล

ช่องทางที่ 2 เป็นการลงทะเบียนนัดหมายขอรับวัคซีนแบบองค์กรหรือกลุ่ม (Group vaccination) ที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง)

วิธีการ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM เช่น กลุ่มพนักงานจากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงาน จากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น

ช่องทางที่ 3 การลงทะเบียนรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน (เฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง)

จุดฉีด

สำหรับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนขอรับวัคซีน ณ จุดบริการวัคซีน โดยในวันรับวัคซีนให้นำเอกสารมาแสดงตน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง (PASSPORT)

2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ บนมือถือ

3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 กรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือ เข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ

อ่านข่าวเพิ่มเติม