COVID-19

ชัดเจน!!โอไมครอน ติดง่ายติดเร็ว ฉีดวัคซีนครบ ติดเชื้อได้ ‘หมอธีระวัฒน์’ ลั่นถึงเวลาฉีดเข้าผิวหนัง

“หมอธีระวัฒน์” ลั่นชัดเจนแล้ว โอไมครอน ติดง่ายติดเร็วกว่าทุกสายพันธุ์ ฉีดวัคซีนครบยังติดเชื้อได้ จับตาภูมิชั่วร้ายจากวัคซีน ที่ทำให้ติดง่ายขึ้น อักเสบมากขึ้น แนะฉีดเข้าผิวหนังแทนกล้ามเนื้อ 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ  ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ โอไมครอน โดยระบุว่า

LINE ALBUM รวมหมอโควิด ๒๑๑๒๐๕ 0

โอไมครอน ช้ดเจน ว่า

1. ติดง่ายติดเร็วกว่าทุกสายพันธุ์

2. คนที่ฉีดวัคซีนแม้ว่าจะเป็น pfizer moderna JJ ครบสูตร ติดเชื้อได้ใหม่

3. ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา

ก. คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว กลับติดได้ง่ายกว่าคนไม่ฉีดหรือไม่ ?

เนื่องจากภูมิจากวัคซีน มีการพิสูจน์แล้วว่า มีภูมิชั่วร้ายที่ส่งเสริมให้มีการติดง่ายกว่าธรรมดา (antibody enhanced infectivity) จากการถ่าง ส่วนไวรัส ให้จับกระชับแนบแน่นกับตัวรับของมนุษย์ และจะเกิดใน โอไมครอน เหมือนที่มีมีในเดลตาหรือไม่?

แต่ ไม่ใช่ทุกคน ขึ้นกับใครมึภูมิชั่วร้ายนี้

LINE ALBUM covid Omicron ๒๑๑๒๐๕ 0

ข. คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว จะเกิดภูมิเลวร้าย ที่กระพือให้เกิดการอักเสบมากกว่าธรรมดาหรือไม่ antibody dependent enhancement

แต่ไม่ใช่ทุกคน ขึ้นกับใครมึภูมิชั่วร้ายนี้

ค. และถ้าเกิดโอไมครอน ติดง่ายแพร่ง่าย แต่ กระจอก ไม่รุนแรง ดังนั้น จะกลายเป็นว่าฉีดวัคซีน บางคนได้รับผลกระทบไม่พึงประสงค์มากกว่าหรือไม่

และเป็นที่มาว่า ทำไมไม่ฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังทั้งหมด ทุกคน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และไม่ว่า จะเป็น โอ หรือ แอลฟา เดลตา แกมมา จะฉีดวัคซีนก็ปลอดภัย ถ้าไม่มี 3 ก 3 ข

อ่านข่าวเพิ่มเติม