COVID-19

มท.1 สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เข้มงวด แรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย สกัดสายพันธุ์โอไมครอน

มท.1 กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ร่วมมือฝ่ายความมั่นคง เข้มงวดลักลอบเข้าประเทศ เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สกัดโควิด-19 เฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน (Omicron) ในประเทศต่าง ๆ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินมาตรการสกัดกั้นโรคดังกล่าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มข้น

สายพันธุ์โอไมครอน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอน อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการสกัดกั้นเชื้อจากต่างประเทศให้เป็นไปอย่างเข้มข้นทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติ วางมาตรการร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดน ให้เข้มงวดควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ

นอกจากนี้ ให้เพิ่มการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน หากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ด้านการปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน ให้ประสานกับตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดและจุดคัดกรองโรค บุคคล และการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมือง และการคัดกรองรถขนส่งสินค้า ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน หากพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้ประสานหน่วยงานความมั่นคงดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

ขณะที่ในส่วนของจังหวัดชั้นใน ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค โดยประสานกับตำรวจภูธรจังหวัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้า-ออก และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม