COVID-19

‘ปลัดสธ.’ ย้ำมาตรการ VUCA ป้องกันโควิดทุกสายพันธุ์ รวม ‘โอไมครอน’

ปลัด สธ. แนะเข้มมาตรการ VUCA ป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์ รวมถึงโอไมครอน เผยสถานการณ์โควิด ประเทศไทย ลดลงต่อเนื่อง ส่วนการฉีดวัคซีนใกล้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์เชื้อโควิดสายพันธุ์น่ากังวล โอไมครอน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้เฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้น ในทุกช่องทาง และกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

มาตรการ VUCA

สำหรับประชาชนแนะนำให้ใช้มาตรการ VUCA ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากโควิด319 ได้ทุกสายพันธุ์ รวมทั้งสายพันธุ์โอไมครอน ได้แก่

1. V: วัคซีน ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต

2. U: ใช้การป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลดการสัมผัสใกล้ชิด

3. C: COVID Free Setting ทุกกิจการร่วมกันทำสถานที่ให้ปลอดภัย สะอาด ลดความแออัด พนักงานและลูกค้าได้รับวัคซีนครบถ้วน

4. A: ตรวจด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยง

ด้านสถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามการคาดการณ์ โดยภายในเดือนธันวาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายควบคุมโรคให้มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 5,000 รายต่อวัน และเสียชีวิตไม่เกิน 30 รายต่อวัน

ขณะที่ในวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) มีรายงานผู้ป่วยรักษาหาย 6,407 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่พบ 4,306 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 75,673 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,353 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 329 ราย อัตราครองเตียงลดลงทำให้มีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 1
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

สำหรับผู้เสียชีวิต วันนี้มีรายงาน 37 ราย กว่า 92% เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีและผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว และ กว่า 70% ไม่เคยได้รับวัคซีน

ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังรับวัคซีนไม่ครบโดส ออกมารับวัคซีนซึ่งช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ทุกพื้นที่จัดสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ภาพรวมการฉีดวัคซีนของประเทศไทยถึงเป้าหมาย 100 ล้านโดส หรือ 50 ล้านคน ครอบคลุม 70% ของประชากร

ปัจจุบัน ฉีดวัคซีนสะสม 92,658,390 โดส โดยเข็มแรกฉีดได้ 48,074,050 คน คิดเป็น 66.7% ของประชากร

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า การระบาดในขณะนี้พบในชุมชน ครอบครัว จากการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ได้แก่ งานศพ งานบุญ ศาสนพิธี งานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีสถานที่เสี่ยง คือ ตลาด แคมป์คนงาน โรงเรียน โรงงาน และร้านอาหาร

โดยเฉพาะร้านที่เปิดให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีการใช้เวลาในการกินดื่มนานขึ้น มีการเปิดหน้ากากและพูดคุย ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวให้มากที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม