COVID-19

วัคซีนเชื้อตาย สู้โอไมครอน ไม่ไหว ‘หมอธีระวัฒน์’ ลั่นฉีดวัคซีนที่มีแค่ ‘ขัดตาทัพ’

“หมอธีระวัฒน์” เผยความหวังวัคซีนเชื้อตาย สู้โอไมครอน เป็นไปได้ยาก แต่ในเมื่อไม่มีอะไรอยู่ในมือ ไม่มีวัคซีนที่ดีกว่านี้ ก็คงต้องฉีดไปก่อน เพื่อขัดตาทัพ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ  ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงวัคซีนเชื้อตาย สู้โอไมครอนได้ยาก แต่หากไม่มีอะไรอยู่ในมือ และไม่มีวัคซีนที่ดีกว่านี้ ก็คงต้องฉีดไปก่อน ขัดตาทัพ โดยระบุว่า

วัคซีนเชื้อตาย สู้โอไมครอน

วัคซีนเชื้อตาย มีส่วนประกอบไส้ในของไวรัส และ หวัง จะเป็นตัวร่วม ที่สร้างภูมิคุ้มกันข้ามสายพันธุ์ต่าง ๆ จนถึง โอไมครอน ซึ่งอาจไม่เป็นความจริงตามที่หว้ง ทั้งนี้ เนื่องจาก

1. วัคซีนเชื้อตายของจีนเอง ในการศึกษาของประเทศต่าง ๆ และในประเทศผู้ผลิต ก็ ข้ามสายพันธุ์จีนไปสู้เดลตา ได้บ้าง แต่ไม่เก่งเท่ายี่ห้ออื่น ๆ ในการลดการติดการตาย

และถ้าพิจารณากับการจะไปสู้กับโอไมครอน ที่มีการปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมในเกือบทุกท่อนของยีน อาจจะเป็นการยากพอสมควร

LINE ALBUM วัคซีนโควิดรพ 0.สนาม ๒๑๑๑๓๐

2. การไขว้ ถ้าเริ่มด้วยซิโนแวคหรือซิโนฟาร์ม ต้อง 2 เข็มก่อน และจีงต่อด้วย AZ หรือ PZ จึงจะสู้กับ เดลตาได้ เก่งขึ้นมาก แต่ถ้า ใช้หนึ่งเข็ม และไขว้ จะไม่ค่อยเก่งอยู่แล้ว

3. SV SV AZ หลัง 3 เดือน สู้ เบตาไม่ได้เลย และสู้เดลตาลดลงมาก

SV SV PZ หลังสามเดือนพอสู้เบตาได้บ้างแต่จำกัด แต่กับเดลตาก็ยังลดลงด้วย

ดังนั้นการพิจารณาเอาวัคซีนควบรวมจากเชื้อตาย ที่มีหลายส่วนประกอบกัน คู่กับวัคซีนที่มีแต่ส่วนหนาม spike RBD อาจจะได้ผลไม่เท่าที่คิด เมื่อเจอกับไวรัสหลากหลายอย่าง โอไมครอน

แต่โดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในมือ และไม่มีวัคซีนที่ดีกว่านี้ ก็คงต้องฉีดไปก่อน ขัดตาทัพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม